Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu
GEWASBESCHERMINGSBIJEENKOMSTEN

LTO Nederland organiseert in de zomer van 2020 1 erkende gewasbeschermingsbijeenkomst, die meetelt voor het thema ‘Veiligheid en techniek’. Deelname telt mee voor verlenging van zowel licenties “Uitvoeren Gewasbescherming” als licenties “Bedrijfsvoeren Gewasbescherming”.

 

Voorkomen van emissie van erf en perceel

Op donderdag 25 juni vindt op Proefboerderij SPNA Kollumerwaard de bijeenkomst “Erfemissie en perceelsemissie voorkómen” plaats. Op deze bijeenkomst demonstreren we de nieuwste technieken en teeltmethoden om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen. Op verschillende locaties op en rondom de boerderij laten onderzoekers en experts uit de praktijk zien hoe emissie kan worden beperkt en welke maatregelen u kunt nemen. We lichten alvast een tipje van de sluier op: BASF demonstreert het gesloten vulsysteem en een ondernemer uit Wapse vertelt over zijn ervaringen met de aanleg van een gezamenlijke wasplaats. Op het perceel lichten SPNA en LTO de proef in uien toe, waarin o.a. de combinatie van woeltand en schoffelen als manier om perceelsemissie tegen te gaan wordt getest.

Het programma is opgezet vanuit de projecten ‘Schoon Erf, Schoon Water akkerbouw Friesland’ en ‘Perceelsemissie in de hand’. Deze projecten richten zich beiden op het verminderen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen en zijn complementair: ‘Schoon erf, Schoon water’ gaat over het voorkomen en verminderen van erfemissie, ‘Perceelsemissie in de hand’ gaat over het voorkomen en verminderen van perceelsemissie. Deze projecten sluiten aan bij landelijk en provinciaal beleid dat zich richt op het minimaliseren van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater, het riool en het milieu, waaronder de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de beleidsnota Gezonde Groei, Duurzame Oogst. Dit wordt toegelicht door bestuurders van het Waterschap en LTO in een korte videoboodschap.

Gedurende het programma worden geleerde lessen uit beide projecten gedeeld. Maatregelen om erfemissie te voorkomen worden gedemonstreerd en toegelicht aan de hand van beschikbare technieken, zoals een gesloten vulsysteem. Een deelnemer van de werktuigcoöperatie in Wapse, waar men een gemeenschappelijke wasplaats heeft gerealiseerd, komt toelichten hoe men deze samenwerking organisatorisch en financieel gezien heeft vormgegeven. Manieren om perceelsemissie te voorkomen worden gedemonstreerd in het veld, o.a. bij een proef in uien over dit onderwerp die op de locatie ligt. De ondernemers staan in kleine groepjes bij een presentatie, wat de interactie tussen deelnemers onderling en tussen deelnemers en (ervarings)deskundigen vergemakkelijkt. Ze worden nadrukkelijk uitgenodigd na te denken hoe de gepresenteerde maatregelen en systemen aansluiten bij hun eigen bedrijf.

Maatregelen ivm Corona
Op deze bijeenkomst worden maatregelen getroffen zodat de richtlijnen van het RIVM aangehouden kunnen worden. Door te werken met vaste routes en kleine groepjes op een ruime oppervlakte in de buitenlucht wordt gewaarborgd dat men minimaal 1,5 m. afstand kan houden. Deelnemers worden hierover voorafgaand en tijdens de bijeenkomst geïnformeerd.

Tijdsslot
De bijeenkomst duurt 2,5 uur. De deelnemers aan de bijeenkomst worden in een tijdsslot ingedeeld, om spreiding van de bezoekers te garanderen. Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u per email een de starttijd waarop u bent ingedeeld en wordt verwacht. Dit kan enkele dagen duren. De indeling vindt plaats op volgorde van aanmelding. Mocht u zijn ingedeeld op een tijdstip waarop u echt niet kan, dan kunt u dit aangeven in reactie op de email. We bekijken dan of u op een andere tijd kan worden ingedeeld

Verlenging van uw spuitlicentie
Voor verlenging van elk type spuitlicentie moet een aantal kennisbijeenkomsten worden bijgewoond. Bureau Erkenningen informeert alle licentiehouders jaarlijks over de studievorderingen. Op www.erkenningen.nl leest u meer over de verlengingseisen en de studievordering.

De organisatie wordt verzorgd in samenwerking met LTO Ledenvoordeel. De opzet en uitvoering van de bijeenkomsten is onder verantwoordelijkheid van LTO Noord.

 

Tarieven
Leden van LTO Noord, ZLTO en LLTB die een gewasbeschermingsbijeenkomst willen bijwonen voor verlenging van hun spuitlicentie betalen € 39,- (ex. btw) bij aanmelding en betaling (via Ideal) vooraf. Optioneel kunt u via automatische incasso betalen; het totaalbedrag wordt dan € 49,- (ex. btw). Bij aanmelding ter plekke is betaling uitsluitend per automatische incasso mogelijk. Genoemde tarieven gelden ook voor gezinsleden en werknemers van leden. Geef hiervoor uw lidnummer door bij aanmelding.

Wanneer u uit interesse een bijeenkomst wilt bijwonen (dus niet voor een punt) kunt u gratis naar binnen. U dient zich dan wel van te voren aan te melden ivm het maximum aantal bezoekers.
Niet-leden betalen altijd € 69,-.

 

Aanmelding via internet
Aanmelding vooraf is verplicht. Per bijeenkomst kunnen maximaal 60 personen deelnemen in het kader van verlenging van de spuitlicentie; dit maximum is vastgesteld door Bureau Erkenningen. Indien u zich niet vooraf heeft aangemeld telt uw deelname mogelijk niet mee als verlengingspunt.

Aanmelden kan via deze link

Neem de juiste spuitpas mee! Let hierbij op de geldigheidsdatum!