Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu
GEWASBESCHERMINGSBIJEENKOMSTEN 2017-2018

LTO Noord, ZLTO en LLTB organiseren in de winter van 2017/2018 erkende gewasbeschermingsbijeenkomsten in het gehele land. Deelname aan de gewasbeschermingsbijeenkomsten van LTO levert een punt op voor het thema ‘Teelt’ en kan dus meetellen voor verlenging van alle spuitlicenties.

 Weinig ondernemers zal het ontgaan zijn: gewasbescherming staat steeds meer onder druk. Maatschappelijke onrust over milieueffecten neemt toe, de keten stelt steeds vaker bovenwettelijke eisen, en nieuwe wetgeving leidt tot een nog smaller middelenpakket. Deze ontwikkelingen vormen voor veel ondernemers een bedreiging. Hoe kunnen we deze ombuigen naar een kans?
.
Weinig ondernemers zal het ontgaan zijn: gewasbescherming staat steeds meer onder druk. Maatschappelijke onrust over milieueffecten neemt toe, de keten stelt steeds vaker bovenwettelijke eisen, en nieuwe wetgeving leidt tot een nog smaller middelenpakket. Deze ontwikkelingen vormen voor veel ondernemers een bedreiging. Hoe kunnen we deze ombuigen naar een kans?

Tijdens de bijeenkomsten blikken we met u vooruit naar gewasbescherming richting 2030 en bieden we u praktische handvatten om hier zelf invulling aan te geven. Dat doen we op basis van:

  1. Bespreking van de Ambitie Plantgezondheid 2030: “Gezonde teelt, gezonde toekomst”, in 2017 gepubliceerd door LTO en de sectororganisaties NFO, KAVB en LTO Glaskracht;
  2. Informatie over actuele ontwikkelingen en activiteiten in de land- en tuinbouw in relatie tot een duurzame(re) plantaardige productie;
  3. Lezing en werksessie over gewasbescherming op basis van weerbaarheid, aan de hand van één van de volgende onderwerpen: weerbare plant/bodem, groene gewasbescherming, of vroege signalering en precisietechnologie.

N.B. De exacte inhoud van de bijeenkomst wordt afgestemd op de categorie:


Akkerbouw en Vollegrondsgroente

Boomteelt

Verlenging van uw spuitlicentie
Voor verlenging van elk type spuitlicentie moet een aantal kennisbijeenkomsten worden bijgewoond. Bureau Erkenningen informeert alle licentiehouders jaarlijks over de studievorderingen. Op www.erkenningen.nl leest u meer over de verlengingseisen en de studievordering.

LTO Noord, ZLTO en LLTB organiseren in hun gehele werkgebied deze periode acht erkende gewasbeschermingsbijeenkomsten die meetellen voor thema ‘Teelt’. Deelname telt dus mee voor verlenging van zowel licenties “Uitvoeren Gewasbescherming” als licenties “Bedrijfsvoeren Gewasbescherming”. In de organisatie van de bijeenkomsten wordt dit jaar samengewerkt met LTO Ledenvoordeel, waardoor de aanmelding en financiële administratie iets gewijzigd is. Aan opzet en uitvoering van de bijeenkomsten zelf verandert niks; deze blijft onder verantwoordelijkheid van LTO Noord.

 

Tarieven
Leden van LTO Noord, ZLTO en LLTB die een gewasbeschermingsbijeenkomst willen bijwonen voor verlenging van hun spuitlicentie betalen € 30,- (ex. btw) bij aanmelding en betaling (via Ideal) vooraf. Optioneel kunt u via automatische incasso betalen; het totaalbedrag wordt dan € 40,- (ex. btw). Bij aanmelding ter plekke is betaling uitsluitend per automatische incasso mogelijk. Genoemde tarieven gelden ook voor gezinsleden en werknemers van leden. Geef hiervoor uw lidnummer door bij aanmelding.

Wanneer u uit interesse een bijeenkomst wilt bijwonen (dus niet voor een punt) kunt u gratis naar binnen.
Niet-leden betalen altijd € 60,-.

 

Aanmelding via internet
Aanmelding vooraf is verplicht. Per bijeenkomst kunnen maximaal 60 personen deelnemen in het kader van verlenging van de spuitlicentie; dit maximum is vastgesteld door Bureau Erkenningen. Indien u zich niet vooraf heeft aangemeld telt uw deelname mogelijk niet mee als verlengingspunt.

Aanmelden kan door te klikken op de gewenste bijeenkomst in de agenda op deze pagina.

Neem de juiste spuitpas mee! Let hierbij op de geldigheidsdatum!