Akkerbouwers moeten vanaf dit jaar verplicht een emissieprotocol uitvoeren voor hun VVAK-certificering. Het doel daarvan is dat zij maatregelen nemen om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater verder te beperken.

Akkerbouwers kunnen een gratis applicatie voor een emissieprotocol downloaden via de website van Farmmaps. Geert Pinxterhuis, projectleider Actieplan Plantgezondheid bij de Brancheorganisatie Akkerbouw, sprak vorige week tijdens het webinar ‘Middelenpakket uit de sloot’ over het verplichte emissieprotocol.

Volgens Pinxterhuis is de opname van het emissieprotocol in de VVAK-certificering vooral bedoeld om akkerbouwers meer bewust te maken van de mogelijkheden om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen verder terug te dringen. De focus in de protocollen van Farmmaps ligt zowel bij emissieroutes op het erf als bij de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf de percelen.

Waterkwaliteit op orde brengen

‘We weten dat akkerbouwers al veel doen aan emissiebeperking. Maar op gebiedsniveau worden nog steeds normoverschrijdingen geconstateerd van middelen die vaak in de akkerbouw worden gebruikt. Dat betekent dat er collectief iets moet gebeuren. Als het ons niet lukt om de waterkwaliteit op orde te brengen, dan worden van bovenaf maatregelen opgelegd en dreigen we nog meer middelen kwijt te raken’, stelt Pinxterhuis.

Een emissieprotocol uitvoeren voor de VVAK-certificering is verplicht. De geadviseerde maatregelen zijn dat niet. ‘We merken dat het lastig is om ook de laatste akkerbouwers te overtuigen van de noodzaak om met z’n allen te werken aan emissiereductie. Hopelijk draagt dit protocol daaraan bij en biedt het voor elke akkerbouwer de juiste maatregelen om normoverschrijdingen in de toekomst te voorkomen’, zegt de projectleider Actieplan Plantgezondheid.