Vanaf 1 januari 2026 moet het merendeel van de leden en aanvoerders die bloemen en planten aanbieden, verhandelen en verrekenen via Royal FloraHolland gecertificeerd zijn volgens de eisen van het Floriculture Sustainability Initiative (FSI basket of standards). Glastuinbouw Nederland reageert opgetogen over het besluit van de bloemenveiling.

Via een stapsgewijze aanpak wordt voor alle leden en aanvoerders gefaseerd toegewerkt naar volledig FSI-compliant in 2027′, kondigt Royal FloraHolland vlak voor het paasweekend aan. Met dit besluit wil de organisatie ervoor zorgen dat kwekers hun verantwoordelijkheid nemen op duurzaamheid, in lijn met de toekomstbestendigheid van de sector, de toenemende vraag vanuit de maatschappij en de eisen van de wetgeving.

De Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) reageert net als Glastuinbouw Nederland instemmend op het besluit van FloraHolland. Glastuinbouw Nederland raadt de organisatie van de bloemenveiling wel aan om bij de aanpak van de verplichte duurzaamheidscertificering aandacht te hebben voor de positie van kleinere sierteeltbedrijven.

Lees meer in Nieuwe Oogst.