Met driftreducerende spuittechnieken is een goede bestrijding van de bladschimmel cercospora in suikerbieten mogelijk. Dit blijkt uit onderzoek dat Delphy heeft uitgevoerd in opdracht van BO Akkerbouw.

Delphy publiceert het onderzoek in een factsheet met een advies om te komen tot effectieve bespuitingen waarbij wordt voldaan aan de eisen voor driftreductie die horen bij de te gebruiken gewasbeschermingsmiddelen. BO Akkerbouw financierde het onderzoek in 2022 en 2023 om specifiek voor de bestrijding van cercospora in suikerbieten de invloed van de driftreductie op de effectiviteit vast te stellen.

Lees meer in Nieuwe Oogst.