De afzet van gewasbeschermingsmiddelen is in 2022 gedaald naar 8,9 miljoen kilo werkzame stof. Dat is 4 procent minder dan in het jaar daarvoor. Dat meldt het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) op basis van voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Al sinds 2018 ligt de afzet van gewasbeschermingsmiddelen onder de 10 miljoen kilo werkzame stof. In 2022 bedroeg de afzet, exclusief microbiologische middelen en middelen van botanische oorsprong, 8,7 miljoen kilo. Dat betekent dat het aandeel chemische middelen uitkomt op 97,1 procent, blijkt uit de CBS-cijfers.

Vooral door het volledig wegvallen van de verkoop van het fungicide mancozeb is in 2022 10 procent minder middelen afgezet in de categorie schimmels en bacteriën. In dat jaar is 3 miljoen kilo verkocht aan fungiciden en bactericiden. De afzet voor middelen van onkruiden en loofdoding steeg met 5 procent naar 2,7 miljoen kilo in 2022.

Insecten en mijten
In 2022 is bijna 2,3 miljoen kilo aan middelen verkocht om insecten en mijten te bestrijden. Dat is 15 procent minder dan in 2021. De afzet van de overige middelen voor grondontsmetting, plantengroeiregulatie en slakkenbestrijding kwam in 2022 uit op 1,1 miljoen kilo.

Het verbruik en de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen worden bepaald door een mix van variabelen, schrijft CLO. Schommelingen in de afzet komen door de jaarlijks wisselende gewasarealen in de landbouw en de mate waarin ziekten, plagen en onkruiden voorkomen. Wat ook meespeelt, zijn het beschikbare middelenpakket, de middelenkeuze en in hoeverre geïntegreerde gewasbescherming is toegepast.

De belangrijkste variabele is het weer. De weersomstandigheden tijdens de gewasgroei wisselen elk seizoen.