Camera beoordeelt noodzaak inzet biologische gewasbescherming

Camera beoordeelt noodzaak inzet biologische gewasbescherming

Bij ziekten en plagen is het belangrijk om ook in de biologische landbouw zo snel mogelijk in te grijpen. Het zou helemaal mooi zijn als direct na een detectie kan. Een camera op de trekker maakt dat wellicht mogelijk. De Business Unit Glastuinbouw van Wageningen...
Peentelers zoeken alternatieven voor chemische middelen

Peentelers zoeken alternatieven voor chemische middelen

Nederlandse peentelers raken veel chemische gewasbeschermingsmiddelen kwijt voor de bestrijding van ziekten en plagen. De alternatieven zijn schaars. Daarom zoeken peentelers naar groene oplossingen. Dat bleek vorige week tijdens de Nationale Peen Manifestatie in...
Ctgb verbiedt stapelen middelen

Ctgb verbiedt stapelen middelen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft onlangs het stapelen van gewasbeschermingsmiddelen met de werkzame stoffen abamectine, deltamethrin, esfenvaleraat of chlorantraniliprole verboden. Stapelen houdt in dat op een...