RIVM onderzoekt residuen van gewasbescherming in koeienmest

RIVM onderzoekt residuen van gewasbescherming in koeienmest

Minister Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek doen naar de residuen van gewasbeschermingsmiddelen in weidemest, zoals koeienmest. Dit najaar wordt de uitkomst van dit onderzoek...