Knelpuntenlijst gewasbescherming in glastuinbouw

Knelpuntenlijst gewasbescherming in glastuinbouw

Onlangs is door de Coördinatoren Effectief Middelen en Maatregelenpakket (CEMP) een update gemaakt van de twaalf belangrijkste knelpunten in de glastuinbouw over de grote diversiteit aan gewasgroepen heen. Ook is een zevental gewasspecifieke knelpunten opgesteld. De...