Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

Nieuws

De verkoop van gewasbeschermingsmiddelen van de Zwitserse fabrikant Syngenta is in de eerste helft van 2021 met 20 procent gestegen naar een totale som van 6,8 miljard dollar (5,7 miljard euro). De verkoop in Europa, Afrika en het Midden-Oosten groeide in het eerste halfjaar van 2021 met 12 procent, in Noord-Amerika met 16 procent en…

Lees meer »

Een biologisch middel in combinatie met het fungicide Soriale is effectief bij het beheersen van schurft in appels. Dat melden adviesbureau Fruitconsult en de Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF) na een proef bij het ras Jonagold op Proeftuin Randwijk. In de proef wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de schurftbestrijding in de toekomst werkbaar te houden….

Lees meer »

Het vierjarige project ‘Boven- en ondergronds sturen op weerbaarheid’ is onlangs begonnen. Het doel is om bij verschillende gewassen weerbaarheid te bereiken tegen boven- en ondergrondse ziekten en plagen. Het project wordt uitgevoerd bij drie pilotgewassen: chrysant in de grondgebonden teelt, komkommer in de substraatteelt en een potplant. Kennis uit dit project wordt vertaald naar…

Lees meer »

Toeleverancier Plant Health Cure (PHC) heeft een overeenkomst gesloten met waterbedrijf Vitens om de volledige productie van fulvine en humuszuren te gaan verkopen. De samenwerking is een belangrijke stap richting duurzaam en verantwoord gebruik van de bodem. Fulvine en humuszuren komen vrij bij drinkwaterwinning in veenweidegebied. Beide stoffen zijn grootschalig en langdurig toepasbaar in de…

Lees meer »

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden heeft een insectenferomoon en een onkruidmiddel toegelaten. Op de vergadering van eind juli kregen een feromoon om de buxusmot te bestrijden genaamd Box T Pro Press en onkruidmiddel Rodeo Plus op basis van glyfosaat een toelating. Rodeo Plus kreeg een toelating in akkerbouwgewassen, groenten, kruiden, fruit,…

Lees meer »

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft onlangs het stapelen van gewasbeschermingsmiddelen met de werkzame stoffen abamectine, deltamethrin, esfenvaleraat of chlorantraniliprole verboden. Stapelen houdt in dat op een perceel eerst een middel wordt gebruikt tot het maximale aantal toepassingen is bereikt en daarna nog een ander middel met dezelfde werkzame stof…

Lees meer »

De licenties gewasbescherming (BG/UG) en knaagdierbeheersing (KBA) worden op 31 juli ontkoppeld. Nu nog heeft een ondernemer vaak één pasje waarop beide licenties staan, onder één licentienummer. 1. Wat is er aan de hand? De KBA-licentie gaat vervallen waardoor veel ondernemers deze niet meer onderhouden. Hiervoor is een uitgebreidere variant in de plaats gekomen. Probleem…

Lees meer »

Een groot deel van de aardbeien in supermarkten bevat residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Dat blijkt uit een steekproef van PAN Nederland. De milieuorganisatie heeft in juni bij vijftien bakjes Nederlandse aardbeien gekeken of deze gewasbeschermingsmiddelen bevatten. In deze bakjes zijn dertien verschillende gewasbeschermingsmiddelen gevonden. De aardbeien lagen in supermarkten van Albert Heijn, Aldi, Coop, Jumbo en…

Lees meer »

Boeren en tuinders die plannen hebben om hun bedrijfsvoering te verduurzamen, kunnen bij het Nationaal Groenfonds een aanvraag doen voor het Investeringsfonds Duurzame Landbouw. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft hiervoor in totaal 9 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het gaat om een pilot voor maximaal 35 agrarisch ondernemers. Per bedrijf is maximaal 400.000 euro beschikbaar. Ondernemers…

Lees meer »

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) gaat de Wageningen Drift Calculator gebruiken. De Wageningen Drift Calculator is een tool waarmee driftdepositiecijfers voor elke specifieke combinatie van teelt, teeltvrije zone en driftreductieklasse kan worden berekend en uitgelezen. De tool bevat de meest recente driftcijfers op basis van toedienings- en gewasparameters. Hiermee is…

Lees meer »

Meld u aan voor onze nieuwsbrief