Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

Nieuws

Paul Mangnus uit Graauw (Z.) verlengde zijn spuitlicentie via Spuitlicentie.nl. Vooral het gemak van de online cursus sprak hem aan. Voor het eerst kon hij gewoon thuis op elk moment van de dag de cursus volgen. De vorige verlenging van zijn Spuitlicentie regelde hij via een agrarische opleider in Goes, waardoor hij voor iedere bijeenkomst…

Lees meer »

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft besloten dat voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in strokenteelt geen aparte toelatingsaanvraag, -beoordeling of -besluit nodig is. Het College stelt dat gewasbeschermingsmiddelen die veilig zijn voor de gangbare teelt, dat bij goed landbouwkundig gebruik ook zijn voor de strokenteelt. Gewasspecifieke gebruiksvoorschriften gelden volgens het college…

Lees meer »

Twee protocollen bieden akkerbouwers houvast voor het verminderen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf of het perceel. Dat melden Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw en LTO Nederland. Volgens de organisaties geven de protocollen inzicht in het huidige risico van emissies en met welke maatregelen die zijn te beheersen. Ook kunnen akkerbouwers met bijvoorbeeld afbeeldingen of…

Lees meer »

De verkoop van gewasbeschermingsmiddelen in de Europese Unie is in de periode 2011 tot en met 2020 redelijk stabiel gebleven. De afzet fluctueerde in die tien jaar tussen 330.000 en 370.000 ton. In 2020 lag de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen op 346.000 ton. Dit blijkt uit cijfers van het Europees statistiekbureau Eurostat. Het grootste aandeel hadden…

Lees meer »

Een fungicide in de wintertarwe en een in bieten, een paar kleine fruitteelten en rozen en een herbicide voor wintertarwe en wintergerst en een als bestrijding van kleefkruid en vogelmuur in wintertarwe, -gerst, -rogge en triticale komen beschikbaar voor de telers. Dat zijn de nieuwe middelen waarvoor het Ctgb op de vergadering van eind april…

Lees meer »

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) constateert dat er een stijgende lijn zit in de ontwikkeling van groene gewasbeschermingsmiddelen. Van de 29 nieuwe stoffen die onlangs zijn beoordeeld, zijn er twintig groen. Het gaat om zeventien bacteriën en drie plantenextracten. Het Ctgb rondde dit jaar al voor vijf nieuwe stoffen die…

Lees meer »

Aan de opgebruiktermijn van gewasbeschermingsmiddelen met voorschriften voor gestapeld gebruik komt op 6 oktober een einde. Dat laat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) weten. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft het stapelen van vier werkzame stoffen beperkt vanwege ongewenste milieueffecten. Het gaat om abamectine, delthamethrin, esfenvaleraat en chlorantraniliprole. De…

Lees meer »

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Glastuinbouw Nederland zijn een proef begonnen in de gerberateelt. Doel is de naleving bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de deze teelt te verbeteren. De sector wil de gerberateelt verder verduurzamen met als belangrijke basis geïntegreerde gewasbescherming, ook wel Integrated Pest Management (IPM) genoemd. Onderzocht wordt of het…

Lees meer »

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor de toepassing van het insecticide Verimark in de teelt van paprika’s. Telers kunnen dit gewasbeschermingsmiddel dit voorjaar gebruiken voor de bestrijding van Californische trips in hun kassen. Verimark werd eerder dit jaar al tijdelijk toegelaten in de bedekte teelt van tomaten voor…

Lees meer »

Het Ctgb heeft twee schimmelbestrijdingsmiddelen en twee onkruidbestrijdingsmiddelen toegelaten. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden maakte (na de vergadering van eind maart) deze toelatingen, uitbreidingen (in met name kleine teelten), hernieuwde toelatingen en intrekkingen bekend. Onkruidmiddel Novitron Dam Tec kreeg een toelating als vooropkomsttoepassing in aardappelen, enkele peulvruchten en wortelen. Onkruidmiddel Botiga…

Lees meer »

Meld u aan voor onze nieuwsbrief