Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

Nieuws

De Producentenorganisatie Consumptieaardappelen (POC) berekent voor komend teeltseizoen de kosten voor de teelt van een hectare aardappelen op meer dan 10.000 euro. Vergeleken met teeltjaar 2022 liggen de kosten voor de aardappelteelt opnieuw 10 procent hoger. Dat komt vooral door de stijgende energiekosten en de kosten voor dieselverbruik en gewasbeschermingsmiddelen. Bij de berekening van de…

Lees meer »

Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een verbod op het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden. Zij heeft de regering donderdag verzocht dit verbod te regelen. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot diende hierover vorige week een motie in. Hij wees erop dat 56 procent van het Nederlandse oppervlaktewater te veel gewasbeschermingsmiddelen bevat en vindt dat…

Lees meer »

Vooral aardappeltelers maken gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2020. Het CBS heeft het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gemeten in 42 gewassen op bijna 85 procent van het areaal cultuurgrond, exclusief grasland. Bij de onderverdeling van het gebruik per gewas is te zien dat in 2020 elf…

Lees meer »

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden heeft een middel tegen Tuta absoluta (tomatenmineermot) toegelaten. Bij de vergadering van eind oktober kreeg het middel Enrapta Tuta Press een toelating. Enrapta Tuta Press werkt op basis van een feromoon dat langzaam vrijkomt en een persluchtapparaat. De toelating geldt voor de bedekte teelt van vruchtgroenten…

Lees meer »

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een projectvoorstel om te komen tot een werkbaar alternatief voor neonicotinoïden in de teelt van suikerbieten goedgekeurd. Het ministerie betaalt de helft van de kosten. Dat schrijft LNV-minister Piet Adema in een Kamerbrief waarin hij de ontwikkelingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen toelicht. In het verleden…

Lees meer »

Ongeveer 30 procent van de gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw is in 2025 groen. Dat verwachten de belangenvereniging voor producenten en distributeurs van groene middelen Artemis en de brancheorganisatie voor de Nederlandse agrochemische bedrijven CropLife NL. Als diverse stimuleringsmaatregelen worden ingezet, kan het percentage groene gewasbeschermingsmiddelen zelfs hoger uitvallen, menen Artemis en CropLife…

Lees meer »

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mag juridisch gezien een motie uitvoeren die oproept om specifieke toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen te beperken. Dat stelt Hanna Schebesta, universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep Recht van Wageningen University & Research. Op verzoek van de vaste Kamercommissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voerde Schebesta een second opinion uit naar…

Lees meer »

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat er alternatieven moeten komen voor alle gewasbeschermingsmiddelen die hun toelating verliezen en van de markt verdwijnen. De Tweede Kamerleden hebben landbouwminister Piet Adema verzocht dit bij de volgende ministerraad van de Europese Commissie te borgen. Het verzoek stond in een motie van VVD, CDA en ChristenUnie. Deze…

Lees meer »

Het Ctgb heeft voor de graan- en aardappelteelt en  voor diverse kleinere teelten middelen toegelaten en uitgebreid. Op de vergadering van eind september liet het college vijf nieuwe middelen toe en kwam met uitbreidingen, verlengingen en hernieuwde toelatingen. Onkruidmiddel Sirionova kreeg een toelating in granen. Schimmelmiddel Greteg kreeg een toelating in tarwe, rogge, triticale en…

Lees meer »

24 innovatieve teeltconcepten kunnen een bijdrage leveren aan de doelen van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030. Dat blijkt uit een inventarisatie van Wageningen University & Research in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.   Het gaat om teeltsystemen die het gewas weerbaarder kunnen maken, landbouw en natuur verbinden en ervoor zorgen dat…

Lees meer »

1 2 3 27

Meld u aan voor onze nieuwsbrief