Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

Nieuws

In de maartvergadering van het Ctgb besloot het college tot toelating van drie nieuwe middelen, drie uitbreidingen en twee verlengingen. Zeven middelen werden ingetrokken. Schimmelbestrijdingsmiddel Tern kreeg een toelating in de bietenteelt. Telers kunnen dit middel inzetten bij bladziekten in de teelt. Onkruidmiddel Venzar 500 SC kreeg eveneens een toelating in bieten. Het onkruidmiddel Pico…

Lees meer »

De dalende trend bij normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen is tot stilstand gekomen. Om emissie via drift, perceel of erf tegen te gaan, is extra aandacht en inzet van akkerbouwers nodig. Dat bleek onlangs uit het webinar ‘Middelenpakket uit de sloot’ van LTO Nederland, BO Akkerbouw en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. ‘Voor het overschrijden van normen is maar…

Lees meer »

‘Door meer te weten over de oorzaak van gewasbeschermingsproblemen kunnen we weerbare teeltsystemen verder ontwikkelen’, stelt projectmanager Daan Verbeek van Koppert. ‘Biocontrol eventueel met aanvulling van biostimulanten kan daarvoor de basis zijn. Gewasbeschermingsmiddelen houden we voor correctie achter de hand.’ Voor de ontwikkeling van een gezond teeltsysteem moet er meer aandacht komen voor de oorzaak…

Lees meer »

Het verstrekken van noodvergunningen voor neonicotinoïden en de ontwikkeling van vervangingsmiddelen daarvoor, die ingrijpen op dezelfde neurale mechanismen bij insecten, bedreigen bestuivers en andere insecten. Dat zegt adviesraad EASAC. De EASAC is de Wetenschappelijke Adviesraad van de Europese Academies. In het recente rapport onderzoekt de raad de effecten van neonicotinoïden en de gevolgen daarvan in…

Lees meer »

De Milieu-indicator Gewasbescherming berekent de impact van chemische gewasbeschermingsmiddelen, laagrisicostoffen en biologische middelen op het milieu. Telers, ketenpartijen, experts en overheden kunnen deze tool gebruiken om gericht te werken aan de verlaging van de milieubelasting van de middelen in teeltsystemen. De Milieu-indicator Gewasbescherming richt zich op bestuivende en nuttige insecten, wormen, oppervlakte- en grondwater, vogels…

Lees meer »

Onafhankelijke adviseurs moeten boeren en tuinders verplicht periodiek advies geven over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dat schrijft landbouwminister Piet Adema aan de Tweede Kamer. Als het aan Adema ligt, moeten deze adviseurs regelmatig worden bijgespijkerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen. Adviseurs zijn nu nog vaak verbonden aan toeleveranciers van gewasbeschermingsmiddelen. Dat…

Lees meer »

Delphy komt in het vierde kwartaal van dit jaar met de Groene Gids Delphy voor telers in de open teelten. De gids bevat informatie over de werking van groene gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten. Met de gids wil Delphy zowel gangbare als biologische telers handvatten geven over de werking van groene gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten. Dat doet het…

Lees meer »

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft op de laatste vergadering drie nieuwe middelen toegelaten en een reeks middelen uitbreidingen gegeven. Naast de grote teelten maïs en aardappelen zijn veel toelatingen en uitbreidingen vooral gericht op de kleine teelten. Het middel Fibro op basis van paraffine olie werd toegelaten als insecten-…

Lees meer »

De Milieu-indicator Gewasbescherming (MIG) is volgend jaar beschikbaar voor gebruik. Daarmee kunnen boeren en tuinders, samen met hun adviseurs en ketenpartijen, de milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen in kaart brengen en waar mogelijk verlagen. De MIG is ontwikkeld in opdracht van een breed consortium van partijen uit de land- en tuinbouw en het ministerie van Landbouw, Natuur…

Lees meer »

Agrarisch onderzoekscentrum Vertify bekijkt de komende jaren of het mogelijk is om de effectiviteit van biologische gewasbeschermingsmiddelen in de teelt van tulpen te verhogen. Dat gebeurt op proefvelden van Vertify in het Zuid-Hollandse Zwaagdijk. Het onderzoek is een vervolg van het driejarig project ‘De Groene Tulp’ dat vorig jaar officieel afliep. Aanleiding van het project…

Lees meer »

1 2 3 29

Meld u aan voor onze nieuwsbrief