Veelgestelde vragen

Vragen over de cursus

Hoe ziet de cursus eruit?

Deze online cursus van Spuitlicentie.nl bestaat uit 4 cursussen. Iedere cursus heeft verschillende tussentoetsen en een eindtoets met 24 meerkeuzevragen. Elke cursus is goed voor 1 studiepunt. U kunt zelf kiezen hoeveel cursussen u afneemt.

De 4 cursussen zijn helder geformuleerd met duidelijke teksten, foto’s en video’s en behandelen de volgende bekwaamheden, voorgeschreven door Bureau Erkenningen:

  • Teelt
  • Veilig werken
  • Wet- en regelgeving
  • Techniek

Door de cursus heen zijn diverse toetsvragen verweven. Per cursus levert u minimaal 4 keer een bijdrage aan het discussieforum. U kunt collega’s of deskundigen van GreenlinQata vragen stellen of reageren op vragen van anderen.

Uw licentie verlengen

Zodra u de cursus heeft doorlopen, geslaagd bent voor de eindtoets en de forumbijdragen heeft afgerond, melden wij dit aan Bureau Erkenningen. Als u voldoende studiepunten heeft verzameld, ontvangt u van Bureau Erkenningen een nieuwe pas.

Uw licentie halen

Heeft u nog geen spuitlicentie of is deze verlopen? Dan moet u (opnieuw) examen doen. Het examen legt u af bij Lentiz Cursus en Consult in Naaldwijk of bij een willekeurige AOC bij u in de buurt. Het examen bestaat uit een theorie-examen met meerkeuze- en open vragen. Aansluitend wordt individueel het praktijkexamen afgenomen. Zodra u bent geslaagd, wordt dit doorgegeven aan Bureau Erkenningen. U ontvangt uw pas na enkele weken van Bureau Erkenningen.

Hoe lang heb ik toegang tot de cursus?
U heeft een jaar toegang tot de cursus. De toegang staat los van de geldigheid van uw licentie. Is het jaar verstreken dan dient u zich opnieuw in te schrijven c.q. te betalen.
Hoe hoog ligt het studietempo van de cursus?
Het voordeel van deze vorm van leren is dat u zelf uw studietempo bepaalt. Na inschrijving heeft u een jaar lang toegang tot de cursus(sen) van uw keuze. U kunt in dat jaar het forum blijven bezoeken en vragen stellen aan gewasbeschermingsdeskundigen. U dient zelf in de gaten te houden wanneer uw huidige licentie verloopt.

Let wel: u mag maximaal 2 cursussen per dag afronden en ook zijn er enige dagen nodig om uw forumbijdragen te beoordelen. Rekent u daarom op een doorlooptijd van enkele dagen voor de afmelding van uw cursus(sen), daarna zal uw pas worden verstuurd door Bureau Erkenningen. Hier dient u rekening te houden met een doorlooptijd van ongeveer 1 tot 2 weken.

Hoe zit het met mijn voortgang c.q. afmelding?
U heeft uw cursus(sen) voltooid als deze in de cursusomgeving in het tabblad voltooide cursussen wordt weergegeven. Spuitlicentie.nl meldt uw cursus(sen) af bij Bureau Erkenningen. Na afmelding ontvangt u een voltooiingsmail met de melding dat u de cursus heeft afgerond.

Wij kunnen geen adreswijzigingen doorgeven bij Bureau Erkenningen. Log daarom in via www.erkenningen.nl met uw licentienummer en geboortedatum en kijk of uw gegevens juist zijn. Zo niet, neem dan contact op met Bureau Erkenningen via telefoonnummer 088-0424242. Bij het inloggen op erkenningen.nl heeft u vaak uw oud-pasnummer nodig. Inloggegevens kunt u opvragen bij Bureau Erkenningen.

Kan ik mijn examen annuleren of verplaatsen?
Ja, een annulering dient schriftelijk te gebeuren en kan kosteloos plaatsvinden tot vier weken voor het examen.

Vanaf 4 weken tot twee weken voor aanvang van de examendatum is een bedrag van 50% verschuldigd. Indien de annulering minder dan twee weken voor aanvang plaatsvindt, is de deelnemer het gehele examenbedrag verschuldigd.

Dit geldt ook bij afmelding 1 dag voor of op de examendatum en bij afwezigheid op de examendag zonder opgaaf van redenen.

Verplaatsen van het examen is mogelijk zonder kosten tot 1 week voor de examendatum.

Welke licentie heb ik nodig?

Welke licentie/vakbekwaamheidsbewijs heb ik nodig?
Er bestaan 5 verschillende spuitlicenties of vakbekwaamheidsbewijzen:

Uitvoeren Gewasbescherming (Spuitlicentie 1)
Voor wie gewasbeschermingsmiddelen beroepsmatig toepast.

Bedrijfsvoeren Gewasbescherming (Spuitlicentie 2)
Voor beheerders en/of eigenaren van bedrijven die in opdracht van derden bestrijdingen uitvoeren of laten uitvoeren.

Distribueren Bestrijdingsmiddelen (Spuitlicentie 3)
Voor beheerders en/of eigenaren van verkooppunten van gewasbeschermingsmiddelen.

Bedrijfsvoeren en distribueren
Een combinatie van spuitlicenties 2 en 3.

Adviseren gewasbescherming
Sinds 1-1-2019 is er een nieuwe licentie voor adviseurs. Deze nieuwe licentie “Adviseren gewasbescherming” is bedoeld voor teeltadviseurs, teeltbegeleiders en verkopers met adviesfunctie.

Meer informatie over het behalen van deze licenties kunt u vinden op de website van Bureau Erkenningen. Op erkenningen.nl/licenties vindt u een handig overzicht .

Welke bijeenkomsten of cursussen heb ik al gedaan?
Om te weten welke bijeenkomsten of cursussen u al gedaan heeft kunt u kijken op de site van Bureau Erkenningen. Hiervoor heeft u uw licentienummer nodig. Vaak is dit het nummer van uw oude pas. U kunt uw inloggegevens opvragen bij Bureau Erkenningen. Check ook meteen uw adresgegevens want hoewel Bureau Erkenningen adreswijzigingen door krijgt van de gemeentelijke basisadministratie, bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw gegevens. Wijzigingen dient u zelf aan hen door te geven dat kunnen wij niet (meer) voor u doen.
Ik heb geen geldige spuitlicentie (meer). Hoe haal ik een spuitlicentie?

U bent nog niet in het bezit van een licentie Uitvoeren- of Bedrijfsvoeren gewasbescherming ? Dan moet u een examen doen. Ter voorbereiding op het examen kunt u thuis via uw pc de examen voorbereidingscursus van Spuitlicentie.nl doorlopen. Een examen in Naaldwijk kan dan via Spuitlicentie.nl geregeld worden. U kunt ook examen doen bij een AOC bij u in de buurt. Dit dient u dan zelf te regelen met betreffende AOC.

Ook als uw licentie verlopen is, dient u opnieuw examen te doen.

Ik wil graag licentie 1 (Uitvoeren gewasbescherming)
Indien u een nieuwe licentie wilt, moet u (opnieuw) een theorie- en praktijkexamen afleggen. Spuitlicentie.nl biedt voor alle sectoren een cursus (via de pc) met aansluitend een examen bij Lentiz in Naaldwijk. U kunt ook zelf een examen op een andere locatie regelen bij een AOC in de buurt.
Ik heb licentie 1 maar wil graag licentie 2 (Bedrijfsvoeren gewasbescherming)
U kunt alleen een licentie Bedrijfsvoeren Gewasbescherming krijgen door examen licentie Bedrijfsvoeren Gewasbescherming te doen of een cursus met afsluitend examen te doen. De voorbereidende cursus kunt u via Spuitlicentie.nl volgen en het examen kunt u afleggen bij Lentiz in Naaldwijk of zelf regelen bij een AOC bij u in de buurt.

Let wel: voor het verkrijgen van licentie Bedrijfsvoeren Gewasbescherming moet u eerst in het bezit zijn van licentie Uitvoeren Gewasbescherming.

Ik heb licentie 2 (Bedrijfsvoeren) maar 1 (Uitvoeren) is voldoende
U volgt het aantal benodigde cursussen/bijeenkomsten voor licentie 1. Uw licentie 2 vervalt. U kunt deze niet opnieuw activeren. Wilt u licentie 2 daarna opnieuw behalen, dan dient u opnieuw theorie- en praktijkexamen te doen.

U kunt ook kiezen voor het behouden van licentie 2. Het aantal cursussen/bijeenkomsten is gelijk voor licentie 1 en 2.

U kunt eenvoudig uw licentie 2 verlengen door je juiste verlengingscursussen te volgen. Voor bedrijfsvoeren (licentie 2) heeft u 2 verplichte punten nodig: teelt en veiligheid of techniek. Voor de overige punten volgt u cursussen naar keuze. Voor uitvoeren gewasbescherming (licentie 1) heeft u 1 verplicht punt nodig: veiligheid of techniek. Voor de overige punten volgt u cursussen naar keuze.

Ik heb licentie Distributie gewasbescherming (3). Kan ik ook deelnemen aan Spuitlicentie.nl?
Voor verlenging deze licentie heeft u twee verlengingspunten nodig in de categorie ‘Transport & Opslag”. Deze worden niet aangeboden door spuitlicentie.nl
Wat heb ik nodig voor verlenging van mijn licentie?
Om de spuitlicentie Uitvoeren- of Bedrijfsvoeren gewasbescherming te verlengen bent u verplicht 4 studiepunten te verzamelen. Het volledig doorlopen van één van de 4 cursussen van Spuitlicentie.nl geeft u recht op 1 ‘studiepunt’ (dezelfde beloning die geldt voor het bijwonen van een door Bureau Erkenningen (BE) erkende bijeenkomst). Volgt u alle 4 de cursussen dan voldoet u aan de voorwaarden van BE.

Voor licenties Distribueren bestrijdingsmiddelen en Bedrijfsvoeren & Distribueren geldt dat u 2 van de 3 respectievelijk 4 van de 5 studiepunten kunt halen via Spuitlicentie.nl.

Thema Bureau Erkenningen
Veiligheid en Techniek
Teelt
Transport en Opslag
Cursussen Spuitlicentie.nl
Veilig werken,
Wet- & regelgeving,
Techniek
Geïntegreerde
Teelt
geen cursus beschikbaar
(elders bijeenkomst volgen)
LICENTIE:
TOTAAL
Uitvoeren gewasbescherming
minimaal 1 verplicht
keuze
keuze
4
Bedrijfsvoeren Gewasbescherming
minimaal 1 verplicht
minimaal 1 verplicht
keuze
4
Distribueren Bestrijdingsmiddelen
keuze
keuze
minimaal 1 verplicht
3
Bedrijfsvoeren + Distribueren
minimaal 1 verplicht
minimaal 1 verplicht
minimaal 1 verplicht
5

> Lees meer over spuitlicentie verlengen

Kan ik de cursus knaagdierbeheersing ook behalen op Spuitlicentie.nl?
In verband met een gewijzigde wetgeving, is het op dit moment niet mogelijk om een cursus en/of examen van knaagdierbeheersing af te nemen. Kijk voor meer informatie hierover op www.erkenningen.nl
Wat is de minimumleeftijd voor het behalen van een spuitlicentie?
Aan een spuitlicentie is strikt genomen geen leeftijdsgrens verbonden. De meeste gewasbeschermingsmiddelen zijn schadelijke, giftige en/of bijtende stoffen. Aan het werken met deze stoffen zijn wel leeftijdsgrenzen verbonden. Om met schadelijke of giftige stoffen te mogen werken, moet je tenminste 18 jaar zijn. Om met bijtende stoffen te mogen werken moet je minstens 16 jaar zijn en onder deskundig toezicht werken.

Bestellen en betalen

Wat kost het volgen van een cursus?
Bij Spuitlicentie.nl betaalt u per cursus. Iedere cursus kost € 79,50. Om uw licentie te verlengen, dient u 4 verlengingspunten te behalen. Iedere cursus staat voor 1 verlengingspunt.
Welke betaalmogelijkheden zijn er?
Bij Spuitlicentie.nl kunt u kiezen voor betalen middels ideal of betalen per factuur.
Ik heb een bestelling geplaatst, kan ik direct beginnen?
Als u een bestelling heeft geplaatst, kunt u direct beginnen met de cursus. Lukt dit niet? Neem dan contact met ons op.
Ik heb nog geen pas ontvangen, wat nu?
Als de opgegeven onderdelen van de cursus compleet zijn afgerond en uw bijdragen aan het forum zijn beoordeeld, meldt Spuitlicentie.nl de gedane cursussen af bij Bureau Erkenningen (BE). Heeft u voldoende bijeenkomsten of cursussen gevolgd? Dan krijgt u de pas toegestuurd van BE (Let wel: op z’n vroegst 3 maanden voor dat het pasje daadwerkelijk geldig wordt).

Heeft u binnen die termijn de pas niet ontvangen of andere vragen over de pas? Neem dan contact op met Bureau Erkenningen: 088-0424242.

Worden mijn verlengingspunten doorgegeven aan Bureau Erkenningen?
Wanneer u uw cursus(sen) volledig heeft doorlopen, worden de verlengingspunten door Spuitlicentie.nl doorgegeven aan Bureau Erkenningen. Hiervoor dient uw cursus bij het tabblad ‘voltooide cursussen’ te staan in de cursusomgeving. Spuitlicentie.nl verwerkt de verlengingspunten ongeveer eenmaal per week.

Technische ondersteuning

Hoe zet ik Adobe Flash aan in Microsoft Edge?
Stap 1: Ga in de adresbalk naar het slotje links bij https://elearning.spuitlicentie.nl en klik daar met linkermuisknop op

Stap 2: Klik op Adobe Flash toestaan
Stap 3: Vernieuw de pagina met F5