In een brief aan de ministers van landbouw en natuur in Nederland en België uiten 290 wetenschappers kritiek op het besluit van de Europese Commissie om het herbicide glyfosaat nog tien jaar langer toe te staan in de landbouw.

Alle Europese lidstaten stemden op 13 oktober over de verlenging van de toelating van glyfosaat. Demissionair landbouwminister Piet Adema en zijn Belgische collega David Clarnival onthielden zich van stemming. Een tweede stemming op 16 november tussen de lidstaten leidde niet tot voldoende tegenstemmen om het gebruik van glyfosaat te verbieden. De Europese Commissie kan nu haar eerdere voorstel voor een nieuwe verlenging van tien jaar doorzetten.

Wel komen er enkele nieuwe beperkingen. Het is niet meer toegestaan om glyfosaat te gebruiken om gewassen voor de oogst droog te spuiten. Ook moeten er maatregelen worden genomen om te voorkomen dat er bij het gebruik onbedoeld andere planten en dieren worden bespoten.

Twee dagen voor de tweede stemming stuurden de wetenschappers de brief naar Adema en Clarnival. Op de lijst met ondertekenaars staan onder anderen ecologen, biologen en neurologen van Wageningen University & Research, Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam.

Ernstige tekortkomingen

Volgens de wetenschappers zijn er ernstige tekortkomingen in de risicobeoordeling van glyfosaat, zowel voor de bepaling van de effecten op de volksgezondheid als de biodiversiteit. ‘Neem de gezondheid van mensen en de bescherming van de natuur serieus’, schrijven ze.

Ook wordt in hun ogen de blootstelling van mensen aan glyfosaat onderschat. Alleen blootstelling per individuele stof via voeding en water wordt meegenomen. Onafhankelijke studies laten volgens de wetenschappers zien dat glyfosaat zich hecht aan stofdeeltjes en zich zo over lange afstanden verplaatst en accumuleert in huisstof. Dit leidt tot blootstelling via de huid en ademhaling.

‘De werkelijke blootstelling is daardoor groter dan de voor de beoordeling gebruikte methoden aantonen. Uit onderzoek komt naar voren dat glyfosaat terug te vinden is in de ontlasting van 70 procent van de deelnemers aan de Europese studie over bestrijdingsmiddelen’, schrijven de wetenschappers.