Provincie Noord-Brabant voert vanaf 1 januari 2025 een verbod in op het gebruik van kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen binnen 1 kilometer van Natura 2000-gebieden. Het verbod geldt voor grond die boeren pachten van de provincie.

Daarmee geeft de provincie uitvoering aan een afspraak die is opgenomen in het bestuursakkoord 2023-2027. Het verbod is goed voor de natuur en kan boeren helpen die hun bedrijf willen verduurzamen, stelt de provincie.

‘We zijn de meest vooruitstrevende provincie van Nederland als het gaat om de duurzame inzet van onze eigen grond’, zegt gedeputeerde Stijn Smeulders (PvdA). ‘Dit is daarbij een belangrijke volgende stap. De grond in Brabant is schaars, dus moeten we er verstandig mee omgaan en het goede voorbeeld geven.’

Stimulans

‘De landbouw is ongelofelijk belangrijk voor Brabant’, vult gedeputeerde Marc Oudenhoven (Lokaal Brabant) aan. ‘Agrariërs die zich inzetten voor een duurzame bedrijfsvoering, hebben straks grotere kans om onze pachtgronden gegund te krijgen. Zo stimuleren we als provincie de transitie naar een nog duurzamere sector.’

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hopen dat andere grondeigenaren het voorbeeld van de provincie volgen.