Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

Percentage groene middelen stijgt naar 30 procent in 2025


25-10-2022

Ongeveer 30 procent van de gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw is in 2025 groen. Dat verwachten de belangenvereniging voor producenten en distributeurs van groene middelen Artemis en de brancheorganisatie voor de Nederlandse agrochemische bedrijven CropLife NL.

Als diverse stimuleringsmaatregelen worden ingezet, kan het percentage groene gewasbeschermingsmiddelen zelfs hoger uitvallen, menen Artemis en CropLife NL.

Voor de berekening van hun verwachting hebben de brancheorganisaties de afzetgegevens van groene middelen samengevoegd en ingevuld in de Graadmeter Groene Gewasbescherming. Als de trend doorzet, stijgt het aandeel groene middelen van 13 procent in 2015 naar 21 procent in 2020 tot bijna 30 procent in 2025.

 

Drie categorieën

In de Graadmeter Groene Gewasbescherming zijn de afzetgegevens verwerkt in drie categorieën: gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong, gewasbeschermingsmiddelen voor toepassing in biologische teelt en de toegelaten laagrisicomiddelen. De afzet van eenzelfde product in meerdere categorieën telt maar één keer mee.

Om het aandeel groene middelen in de afzet in 2025 te laten uitstijgen boven de 30 procent, pleiten Artemis en CropLife NL voor toelatingseisen die beter zijn afgestemd op de aard van de middelen. Volgens de brancheorganisaties is de tijd nu rijp vanwege de aandacht voor geïntegreerde gewasbescherming. Daardoor is er meer vraag naar groene middelen en naar de inzet van nieuwe technologieën en biologische bestrijders.

Tekst en foto: Haijo Dodde

Nieuwe middelen in bieten en wintergraan Meer aandacht nodig voor beperken emissie van middelen Oorzaak gewasbeschermingsproblemen verdient meer aandacht Noodvergunningen neonics en vervangingsmiddelen slecht voor bestuivers Milieu-indicator Gewasbescherming berekent impact middelen Adema wil onafhankelijk advies gewasbescherming verplichten Delphy komt met gids voor groene middelen in open teelten Ctgb: toelatingen in aardappelen, bollen en maïs Milieu-indicator Gewasbescherming volgend jaar gereed Vertify onderzoekt biologische gewasbescherming in tulpen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief