Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

Nieuwe toelatingen en uitbreidingen voor brede groep teelten


02-08-2021

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden heeft een insectenferomoon en een onkruidmiddel toegelaten. Op de vergadering van eind juli kregen een feromoon om de buxusmot te bestrijden genaamd Box T Pro Press en onkruidmiddel Rodeo Plus op basis van glyfosaat een toelating.

Rodeo Plus kreeg een toelating in akkerbouwgewassen, groenten, kruiden, fruit, wijndruif ouder dan vier jaar en in onbeteeld terrein met uitzondering van akkerranden. RoundUp Record, eveneens op basis van glyfosaat staat in de lijst met renewals (hernieuwde toelatingen). Dit middel mag echter niet meer op open verhardingen en onverhard terrein en als voor-oogst behandeling.

Twee andere renewals zijn schimmelmiddel DutchTrig op basis van een Verticillium-stam en insectenmiddel Affirm. De toepassing van het eerste middel is met staminjectie bij bomen. Affirm is afgewezen voor onbedekte teelten, maar mag wel in bedekte teelt van boon en erwt met peul en in de veredeling en zaadteelt van groenten en kruiden. Voor alle toepassingen geldt dat precieze details op de internetpagina van het Ctgb staan. Voor met name de hernieuwde toelatingen en de uitbreidingen en etiketwijzigingen geldt dat voorschriften zeer specifiek kunnen zijn voor gewassen, teelttypen of productiedoel.

Stapeling

Nieuw in de regelgeving is dat het Ctgb meer rekening gaat houden met het voorkómen van stapeling van dezelfde werkzame stoffen uit verschillende middelen. Bij de wijzigingen voor insecticiden voegt het college een maximale totale dosering over 12 maanden toe bij middelen op basis van deltamethrin, esfenvaleraat, abamectine en chlorantraniliprole. Het betreft middelen als Decis, Sumicidin, Vertimec Gold en Pro, Coragen, Altacor en Valmec.

Uitbreidingen

Onkruidmiddel AZ 500 kreeg uitbreidingen in verschillende groenbemesters, meekrap, Russische paardenbloem, miscanthus, verschillende vruchtbomen, diverse alliumachtigen (uien), boomgewassen, asperge, prei, lelie en graszoden. Schimmelmiddel Allstar is uitgebreid voor bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste planten en bloemzaden.

Schimmelmiddel Vitisan is uitgebreid in aardbei, vruchtgroenten uit de komkommerfamilie, bollen en knollen en de bloemen daarvan, de zaadteelt en de veredeling. Het middel Amylo-X WG op basis van een Bacillus-stam kreeg in een groot aantal teelten uitbreidingen. Het betreft akkerbouw, vollegrondsgroenten, tuinbouw, zowel in voedsel-, voeder- als siergewassen, bedekt en onbedekt. Telers kunnen voor de complete lijst de internetpagina van het Ctgb bezoeken en leveranciers en etiketten raadplegen.

WUR: uientelers hebben voldoende alternatieven voor Vydate PAN: landen te ruimhartig met derogaties voor verboden middelen NVWA: 3 procent levensmiddelen bevat te veel residuen Ctgb: twee groeiregulatoren erbij en acht uitbreidingen Middelencombinatie geeft geen risico voor volksgezondheid Zoektocht naar de beste uienteler Innovatie geremd door trage beoordeling gewasbeschermingsmiddelen Land- en tuinbouw kan over meer desinfectiemiddelen beschikken Zes nieuwe middelen en twee uitbreidingen Hectare aardappelen telen kost al meer dan 10.000 euro

Meld u aan voor onze nieuwsbrief