Acht overheidsdiensten werken aan nieuwe samenwerkingsafspraken voor het toezicht en de handhaving op de Wet gewasbescherming en biociden. De huidige afspraken sluiten niet volledig aan op de praktijk en geven onduidelijkheid over de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke inzet.

Doel van de nieuwe samenwerkingsafspraken is om de rolverdeling en uniformiteit in de handhaving op de Wet gewasbescherming en biociden te actualiseren en bestendigen. Totdat de nieuwe samenwerkingsafspraken er liggen, geldt de huidige verdeling van toezicht en handhaving waarbij het Openbaar Ministerie bevoegd is om over te gaan tot strafrechtelijke handhaving.

De Inspectie Leefomgeving en Transport gaat het nieuwe traject coördineren. Andere betrokken ketenpartners en toezichthouders zijn het Openbaar Ministerie, de politie, de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het Staatstoezicht op de Mijnen en de Unie van Waterschappen.

Tekst: Job Hiddink, foto: Delphy