De Europese Commissie beslist binnenkort over verlenging van de toelating van glyfosaat. De Tweede Kamer heeft demissionair landbouwminister Piet Adema gevraagd tegen de hernieuwde toelating te stemmen. Maar Adema neemt hierover nog geen standpunt in.

De oproep vanuit de Tweede Kamer kwam in de vorm van een motie van Partij voor de Dieren en GroenLinks. SP, Volt, Denk, PvdA, D66, Kamerlid Omtzigt, ChristenUnie en PVV steunden deze motie. In een brief aan de Tweede Kamer reageert Adema op dat verzoek. De minister schrijft dat hij het voorstel van de Europese Commissie over de nieuwe Europese goedkeuring van glyfosaat wil afwachten voor hij een besluit neemt.

Ook wil Adema advies inwinnen bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Pas daarna neemt hij een definitief standpunt in over de uitvoering van de motie. ‘In de afweging van het kabinet zal uiteraard de aangenomen Kamermotie een zwaarwegende rol spelen’, schrijft hij.

Mechanische alternatieven

De bewindsman heeft eerder gezegd voorstander te zijn van beperkingen op het gebruik van glyfosaat bij het doodspuiten van graslanden. Hij heeft mechanische alternatieven gestimuleerd. Als gewasbeschermingsmiddelen zullen veel boeren glyfosaat missen, erkent hij.

Glyfosaat heeft een toelating tot 15 december 2023. De andere EU-lidstaten zijn verdeeld, waarbij sommige landen het gebruik van glyfosaat willen verbieden. Onder meer Duitsland en Oostenrijk voelen voor een gebruiksverbod. Ook in Frankrijk is weerstand tegen verlenging.