De gewasbeschermingsmiddelen Exirel en Tracer mogen dit jaar toch nog worden gebruikt door kersentelers. Minister Piet Adema van LNV erkent dat dit momenteel de enige opties zijn om de suzuki-fruitvlieg te bestrijden. Zonder deze tijdelijke vrijstelling zou het voortbestaan van de teelt niet zeker zijn.

De demissionaire minister benadrukt dat het gaat om een eenmalige vrijstelling. Verdere toelating moet gebeuren via de officiële toelatingsprocedure die onder meer via het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) loopt.

De toepassingsvoorwaarden van de middelen door kersentelers zijn vorig jaar veel beter nageleefd dan voorheen. 42 procent heeft deze volgens Adema serieus genomen, waar voorheen slechts 8 procent dit deed. Dit heeft meegewogen bij zijn besluit over te gaan tot een tijdelijke vrijstelling.

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer nam op 26 april een motie aan van BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas, waarin werd verzocht om een vrijstelling voor Exirel en Tracer. Voorwaarde is dat de levering ervan plaatsvindt via gecontroleerde distrubutie. Zo wordt een correcte nalevering geborgd.

Standaard toelating

De vrijstelling is geen langetermijnoplossing. Toch geeft de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) aan blij te zijn met het besluit. Ze vreest dat de kersenteelt verdwijnt als de middelen tegen de suzuki-fruitvlieg niet meer mogen worden toegepast. Daarom wil de organisatie volgend jaar met een oplossing of standaard toelating komen, samen met de sector, toelatingshouders, het Ctgb en LNV.

Daarnaast heeft de NFO een plan van aanpak opgesteld om tot alternatieve bestrijdingsmethoden te komen. Voor de verkenning en ontwikkeling hiervan werkt ze samen met experts, onderzoekers en het ministerie.