De Tweede Kamerleden Anne-Marijke Podt (D66) en Pieter Grinwis (ChristenUnie) pleiten voor een onderzoek naar de mogelijkheid of Parkinson onder beroepsziekten kan vallen. Daartoe hebben zij vorige week een motie ingediend.

Podt en Grinwis melden in de motie dat professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in verband wordt gebracht met Parkinson, maar dat het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dat hiernaar loopt nog jaren duurt.

De twee Kamerleden verzoeken in de motie de regering met een onafhankelijke commissie te bezien of Parkinson op korte termijn kan worden gekwalificeerd als beroepsziekte en deze te laten vallen onder de regeling Tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB). Zij stellen dat in Duitsland, Italië en Frankrijk na onderzoek Parkinson al is aangewezen als beroepsziekte voor boeren en tuinders.

Goedgekeurde gewasbeschermingsmiddelen

Volgens de motie moeten boeren en tuinders die ziek zijn geworden door goedgekeurde gewasbeschermingsmiddelen, worden geholpen. Het voorstel werd gesteund door een Kamermeerderheid van 105 zetels. Alleen PVV, BBB en JA21 stemden tegen de motie.

De TSB keert eenmalige uitkeringen uit aan personen die lijden aan bepaalde beroepsziekten. Hieronder vallen nu schilders die hersenschade hebben opgelopen door vluchtige oplosmiddelen, door werk opgelopen allergieën en mensen die longkanker krijgen door asbest.