De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wil dat de overheid meer doet om de waterkwaliteit te beschermen. Er zitten te veel schadelijke stoffen in grondwater, rivieren, beken, meren en kanalen. Dat stelt de inspectie in het rapport ‘Betere bescherming waterkwaliteit is noodzakelijk’.

In het water zitten schadelijke stoffen uit mest en gewasbeschermingsmiddelen, maar ook resten van medicijnen, PFAS en kleine stukjes kunststof. Daardoor komen de voedselvoorziening, het drinkwater, de volksgezondheid en de natuur in gevaar.

Sommige stoffen, zoals PFAS, zijn moeilijk uit het water te halen. Daardoor zijn waterschappen en drinkwaterbedrijven steeds meer geld kwijt aan water zuiveren en draaien burgers voor de kosten op. Volgens de ILT is het beter om minder ‘probleemstoffen’ te lozen.

De inspectie wil dat de overheid vergunningen aanscherpt en daar beter op controleert. Ook moeten ministeries minder langs elkaar heen werken. Volgens de ILT hebben de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat hun regels over gewasbeschermingsmiddelen en mest niet goed op elkaar afgestemd.