Vakbond FNV vraagt demissionair landbouwminister Piet Adema tegen het voorstel voor vernieuwde goedkeuring van glyfosaat te stemmen. Als het aan de Europese Commissie ligt, wordt de toelating van dit onkruidbestrijdingsmiddel met tien jaar verlengd.

FNV vreest dat glyfosaat de gezondheid schaadt van werknemers en omwonenden van percelen waar dit middel wordt ingezet. De vakbond dringt er bij Adema op aan om tegen het voorstel te stemmen.

Sommige wetenschappers claimen dat glyfosaat kankerverwekkend is en de ziekte van Parkinson kan veroorzaken. Volgens het dagelijks bestuur van de Europese Unie is hier niet genoeg bewijs voor. De toelating van glyfosaat wekt veel tegenstand op door deze aantijgingen. Behalve voor de volksgezondheid zou het middel ook slecht zijn voor de biodiversiteit.

 

Via lucht of water verspreiden

Ondanks het voorstel om het gebruik van glyfosaat nog eens tien jaar toe te staan, wil de Europese Commissie wel voorkomen dat het middel zich na het toepassen door de lucht of via water verspreidt.

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong vindt het voorstel bizar. ‘Als dit doorgaat, verliest de gezondheid van werknemers en bewoners het opnieuw van de lobby van de landbouwindustrie.’ Ook vindt ze dat dit voorstel lijnrecht tegenover de zorgplicht van de overheid staat en dat een schone, gezonde en duurzame leefomgeving bijdraagt aan het betaalbaar houden van de zorg.