Eurocommissarissen Virginijus Sinkevicius (milieu), Stella Kyriakides (volksgezondheid) en voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans (Green Deal) willen een halvering van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Maar ze kunnen niet op steun rekenen van het Europees Parlement. Een ruime meerderheid heeft het voorstel verworpen.

Maar daarmee is de zaak nog niet afgedaan. De landbouwministers hebben het voorstel op de agenda staan van hun vergadering in december. SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen is een felle tegenstander: ‘Eindelijk zegt het Europees Parlement duidelijk ‘nee’ tegen de onrealistische voorstellen van de Europese Commissie.’

De commissie kan volgens Ruissen beter inzetten op alternatieven dan verboden. ‘Kijk naar de inzet van natuurlijke bestrijders in gesloten teelten en innovaties in mechanische onkruidbestrijding. Dat zijn ontwikkelingen die we zo goed mogelijk moeten ondersteunen.’ Een verplichte halvering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen roept grote vragen op, meent hij. ‘Blijft er zo wel genoeg ruimte over om in te kunnen grijpen bij ziekten en plagen? Ik vrees van niet.’

Boer-tot-bordstrategie
Het voorstel is onderdeel van de boer-tot-bordstrategie. Het was al afgezwakt via tientallen amendementen. De Duitse rapporteur Sarah Wiener (Groenen) heeft geprobeerd het tijdelijk terug te trekken om de kwestie verder te laten behandelen in de Envi-milieucommissie. Maar het merendeel van het parlement ging daar niet in mee. Daardoor was het voorstel ook niet meer aanvaardbaar voor veel linkse Europarlementariërs.

De ingangsdatum was een belangrijk punt van discussie. De commissie en linkse partijen wilden deze op 2030 zetten. Veel EU-lidstaten en landbouwgroepen pleitten voor 2035. Ook konden ze het niet eens worden over of elke lidstaat een eigen verplichtende taakstelling voor vermindering zou krijgen of dat er alleen een inspanningsverplichting zou komen.

Tekst en foto: Peter Smit