De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) meldde onlangs dat een derde van de onderzochte ondernemers zich vorig jaar bij de toepassing van middelen niet goed heeft gehouden aan de wetgeving. LTO Nederland erkent dat dit een groot aandeel is, maar stelt dat het niet representatief is voor de hele sector.

De NVWA baseert de controles onder meer op een risicobenadering, redeneert LTO. Denk daarbij aan herhalingsbezoeken van eerder beboete bedrijven of gerichte meldingen. Bovendien: twee derde van de geïnspecteerde ondernemers houdt zich dus wel volledig aan de geldende wet- en regelgeving, benadrukt de belangenbehartiger.

Dat neemt niet weg dat het aantal gecontroleerde bedrijven waar gebreken zijn geconstateerd hoog is. LTO geeft als mogelijke verklaring dat de regelgeving de afgelopen jaren veel complexer is geworden. ‘Versimpel die regelgeving. Dat maakt zowel de naleving als het toezicht daarop eenvoudiger’, aldus de organisatie.

LTO geeft aan dat ze agrarisch ondernemers zo goed mogelijk informeert. Ze vindt het belangrijk dat iedereen die gewasbeschermingsmiddelen toepast zich houdt aan de geldende regels.

Auteur: Job Hiddink, fotocredit: Pixabay