Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

Delphy komt met gids voor groene middelen in open teelten


28-02-2023

Delphy komt in het vierde kwartaal van dit jaar met de Groene Gids Delphy voor telers in de open teelten. De gids bevat informatie over de werking van groene gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten.

Met de gids wil Delphy zowel gangbare als biologische telers handvatten geven over de werking van groene gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten. Dat doet het bedrijf door waarderingen toe te kennen aan de producten. ‘Het middel krijgt een hogere waardering naarmate de productomschrijving duidelijker is, het product getest is via onafhankelijk onderzoek en er veel ervaring is vanuit de praktijk’, legt Delphy uit. Uiteindelijk moet dit telers in de open teelten ondersteunen bij het maken van keuzes op het gebied van gewasbescherming.

Voor twintig maart

Om de gids zo compleet mogelijk te maken, kunnen fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen voor 20 maart hun productinformatie digitaal aanleveren. ‘Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen groene middelen of basisstoffen en biostimulanten. Meststoffen nemen we niet op in deze gids’, licht Delphy toe.

Kennisdatabase

De Groene Gids Delphy wordt een papieren gids met algemene informatie over groene gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten en de gebruiksmogelijkheden. Als aanvulling is er een app met uitgebreide productinformatie. De app wordt up-to-date gehouden vanuit een kennisdatabase.

Tekst door Kimberly Bakker en foto door Delphy.

Nieuwe middelen in bieten en wintergraan Meer aandacht nodig voor beperken emissie van middelen Oorzaak gewasbeschermingsproblemen verdient meer aandacht Noodvergunningen neonics en vervangingsmiddelen slecht voor bestuivers Milieu-indicator Gewasbescherming berekent impact middelen Adema wil onafhankelijk advies gewasbescherming verplichten Delphy komt met gids voor groene middelen in open teelten Ctgb: toelatingen in aardappelen, bollen en maïs Milieu-indicator Gewasbescherming volgend jaar gereed Vertify onderzoekt biologische gewasbescherming in tulpen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief