De lange wachttijd voor de toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen komt niet volledig voor rekening van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Dat stelt demissionair landbouwminister Carola Schouten. Ze constateert dat het Ctgb bovengemiddeld veel werk levert en de afgelopen jaren de beoordelingscapaciteit flink heeft uitgebreid.

Maar ook dat kan volgens Schouten niet voorkomen dat de toelatingsvraag groter is dan het Ctgb aankan. Dat schrijft de minister in antwoord op Kamervragen van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. Hij stelde vragen over de noodkreet van sectoren dat er te weinig groene middelen beschikbaar zijn.

Schouten meldt dat het Ctgb voorlopig de instroom van Europese aanvragen voor goedkeuring van nieuwe werkzame stoffen en de zonale toelating van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen moet beperken. Deze beperking moet ervoor zorgen dat doorlooptijden per aanvraag niet te veel toenemen.

Aanvragen bijtijds aanmelden
Volgens de minister heeft het Ctgb voor de komende jaren al een behoorlijk aantal aanvragen voor nieuwe stoffen en middelen als rapporterend lidstaat geaccepteerd. Zij pleit ervoor dat producenten bijtijds hun aanvragen aanmelden, zodat het Ctgb daar in de planning rekening mee kan houden. Eventueel uitwijken voor de aanvraag naar een andere lidstaat is dan een optie.

Volgens Schouten bekijkt het Ctgb jaarlijks of bijstelling van de instroom van aanvragen en groei van de capaciteit nodig is. ‘Het gaat hierbij overigens niet alleen om de capaciteit van het Ctgb, maar ook om die van de andere bevoegde autoriteiten in de Europese Unie’, schrijft ze. De minister voegt hieraan toe dat ze dit aandachtspunt inbrengt bij het Brussels overleg over het toelatingsbeleid.

Laagrisicomiddelen
De Groot wijst in zijn vragen op het belang van de groene middelen in het kader van de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Schouten onderschrijft dat en zegt dat de beschikbaarheid van laagrisicomiddelen een van de handelingsperspectieven is voor ondernemers om te voldoen aan de doelen die staan beschreven in de toekomstvisie. ‘Wij werken daar hard aan, maar de beoordelingscapaciteit is helaas niet oneindig.

De minister ontkent dat het Ctgb tot 2024 geen nieuwe aanvragen voor biologische of groene stoffen en middelen accepteert. ‘Integendeel, het Ctgb heeft voor de komende jaren juist al een behoorlijk aantal aanvragen voor nieuwe stoffen en nieuwe middelen als rapporterend lidstaat geaccepteerd en in de planning opgenomen. Waaronder veel nieuwe biologische stoffen en middelen.’

Versnellen en vereenvoudigen
In Europa zegt Schouten zich sterk te maken voor het versnellen en vereenvoudigen van de toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen. Zij zegt dat de inzet van Nederlandse experts zich vooral richt op het aanpassen van de datavereisten voor stoffen op basis van micro-organismen. Over de meerwaarde van het Greenteam van het Ctgb is de minister tevreden.