Een combinatie van chemische en groene gewasbeschermingsmiddelen en veredeling is vaak de oplossing om ziekten en plagen in peen te bestrijden. Dat zei Frank Druyff van Koppert vorige week tijdens de Peenmanifestatie in Lelystad.

‘Als sector die zich in Nederland bezighoudt met de teelt en verwerking van peen, werken we gezamenlijk aan de oplossing voor problemen. Als het gaat om gewasbescherming, dan zoeken we de beste combinatie tussen de gangbare gewasbeschermingsmiddelen en de groene middelen die al beschikbaar zijn’, licht Druyff toe. ‘Verder proberen veredelaars steeds weer nieuwe rassen te introduceren die minder gevoelig zijn voor ziekten en plagen.’

Namens twintig bedrijven was Druyff een van de organisatoren van de Peenmanifestatie. De accountmanager van Koppert sprak over het gebruik van het groene gewasbeschermingsmiddel Trianum. In peen levert een grondbehandeling met dit product bij het zaaien een bijdrage aan de bestrijding van pythium, rhizoctonia en zwarte vlekken.

Meerwaarde

Bayer bracht de meerwaarde van het groene fungicide Serenade in de peenteelt onder de aandacht. Volgens Stefan van Heist van Bayer is aan het eind van een spuitschema een bladtoepassing met Serenade goed in te passen als vervanging van chemie. ‘Dit kan telers helpen om te voldoen aan de residu-eisen. Verder bekijken we in een onderzoeksproject wat het effect is van een bodembehandeling met Serenade op diverse bodempathogenen.’

Marco van Soesbergen van CropSolutions ziet mogelijkheden om met groene middelen echte meeldauw in peen te bestrijden. ‘De chemie blijft nog steeds de basis van een gezonde teelt, maar dat kan zeker met aanvulling van groene middelen. Als CropSolutions zoeken we naar de beste hybrideschema’s, met daarin ook steeds meer aandacht voor grondbehandelingen met bacillus- en trichodermapreparaten. Het is een hele zoektocht, maar wel met veel perspectief.’