Het Uien Innovatie- en Kenniscentrum (UIKC) zoekt komend jaar naar de beste uienteler. Bij die wedstrijd wordt niet alleen gekeken naar de kwaliteit en de opbrengsten van de uien, maar ook naar de inzet op duurzaamheid en teeltefficiëntie.

‘We willen een soort competitie tussen uientelers op gang brengen om de teelt in Nederland naar een hoger plan te helpen’, aldus Dominique Cammaert, onderzoeker van Delphy. Zij gaf deze week een toelichting op de zogeheten UIKC Onion Challenge tijdens een bijeenkomst van UIKC bij proefboerderij Rusthoeve in het Zeeuwse Colijnsplaat.

Als aanleiding voor de wedstrijd ziet UIKC de vele uitdagingen waar de telers voor staan om een goed rendement uit hun gewas te halen. Het gaat dan met name om de gevolgen van de klimaatverandering en de maatregelen die nodig zijn om de uienteelt te verduurzamen. ‘Als doel stellen we om gemiddelde opbrengsten te realiseren van 65 ton per hectare of meer’, meldt Cammaert.

 

Kwaliteitsaspecten

De onderzoeker stelt echter nadrukkelijk dat opbrengst slechts één van de parameters is waar de uientelers op beoordeeld worden. ‘Het is de bedoeling dat we de teelt op de percelen monitoren en uiteindelijk scores toekennen voor opbrengsten dus, maar ook voor kwaliteitsaspecten als sortering, huidvastheid en hardheid. Verder bekijken we hoeveel gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen zijn gebruikt en hoeveel water is toegediend.’

De winnaar van uienwedstrijd is volgens Cammaert uiteindelijk de uienteler die met een beperkte input de beste uien kan telen. ‘Ook al oogst een teler 10 ton minder dan zijn collega, dan nog kan hij winnen als de uien kwalitatief optimaal zijn en op een duurzame wijze geteeld. We streven hiermee naar een concept, waarbij telers samen op zoek gaan naar de beste teeltmethode.’

 

Exacte invulling nog uitwerken

De exacte invulling van de UIKC Onion Challenge moet nog worden uitgewerkt, erkent Cammaert. Voorafgaand aan nieuwe teeltseizoen zullen de organisaties die betrokken zijn bij UIKC zich inzetten om voldoende deelnemers voor de uienwedstrijd te werven.

De foto is van Burt Sytsma Photography.