Weermodule helpt akkerbouwer efficiënter spuiten Door het gebruik van twee GeoBas-weerstations en de weermodule CropVision Gewis verwachten Han Schukkert en vooral zijn vader Herman minimaal 10 procent op hun gewasbeschermingskosten te besparen. De akkerbouwers spuiten jaarlijks zo’n 2.000 hectare aan akkerbouwgewassen, mais en bloembollen.

‘Als de weermodule aangeeft dat de dosering van het spuitmiddel 20 procent lager kan en je gelooft daarin, moet je dat ook doen. Anders heeft het gebruik van zo’n hulpmiddel weinig nut’, vindt Herman Schukkert. De landbouwer geeft commentaar terwijl zijn zoon Han tekst en uitleg geeft over CropVision Gewis en het inlezen van de data van twee GeoBas-weerstations.

Als voorbeeld tikt Han Schukkert op zijn tablet een herbicide in om toe te passen in de uien. Op basis van de weergegevens op het betreffende perceel en de weersverwachting geeft de Gewis-module in de vorm van groene balkjes aan wat de optimale spuitmomenten zijn. Door te klikken op de groene balkjes, krijgt hij op zijn scherm ook te zien of het mogelijk is een lagere dosering toe te passen. ‘Kijk, morgenmiddag zijn de omstandigheden zo goed dat 65 procent van de adviesdosering genoeg is.’

Samen met zijn ouders, vrouw, zus en zwager heeft Han Schukkert een landbouwbedrijf met akkerbouw, pluimvee, melkvee en bloembollenteelt op contract. De gewasrotatie bestaat uit aardappelen, suikerbieten, uien en mais. De bollenteelt betreft lelies en gladiolen. De percelen liggen rond de bedrijfsgebouwen in het Overijsselse Sibculo en voor een deel gegroepeerd op een afstand van ongeveer 15 kilometer van de thuislocatie.

Optimale spuitmomenten
De spuitwerkzaamheden op de eigen gewassen, de contractteelten en ook op maispercelen bij collega-boeren worden voornamelijk uitgevoerd door vader Herman. Over de bestrijdingsstrategie en het vaststellen van de optimale spuitmomenten overlegt hij altijd met zijn zoon. Sinds de zomer van vorig jaar maken ze daarbij gebruik van de Gewis-weermodule. Deze module is gekoppeld aan twee van de drie weerstations die op het bedrijf staan. Eén weerstation wordt alleen gebruikt voor het beregenen.

Vader en zoon Schukkert spuiten elk jaar zo’n 2.000 hectare. Zij gebruiken daarvoor een zelfrijdende Agrifac Condor van 33 meter breed, uitgerust met luchtvloeistofdoppen. Hun kosten voor gewasbeschermingsmiddelen op jaarbasis schatten ze op 180.000 euro.

‘Ons doel is om met de weermodule en de gekoppelde weerstations efficiënter te kunnen spuiten. Dankzij de exacte weerdata op locatie kunnen we steeds onder de beste omstandigheden onze bespuitingen uitvoeren. Wij denken dat we daardoor naast de lagere doseringen ook de spuitintervallen kunnen oprekken. Uiteindelijk zetten we in op een besparing van 10 procent op het middelenverbruik en daarmee ook 10 procent van onze kosten voor de gewasbescherming’, rekent Schukkert voor.

Zijn vader voegt eraan toe dat de besparing voorlopig vooral de eigen gewassen betreft. ‘Bij de contractteelten moeten we voldoende zekerheid inbouwen. We kunnen het ons niet veroorloven dat de lelies of gladiolen onder de virussen lopen. Dus daar laten we de lagere doseringen en verruiming van spuitintervallen voorlopig achterwege.’

Inzicht in situatie
Over de eerste ervaringen met Gewis zegt Han Schukkert dat de module vaak het advies geeft om eerder een bespuiting uit te voeren dan dat hij en zijn vader zelf zouden doen. ‘Onze conclusie is dat we gevoelsmatig meestal geneigd zijn te lang te wachten op het juiste spuitmoment. De module geeft wat dat betreft een beter inzicht in de situatie op het veld. Komend jaar hopen we verder uit te vinden bij welke middelen en bespuitingen we het meeste voordeel hebben van onze nieuwe werkwijze.’

Schukkert voegt eraan toe dat capaciteit essentieel is om de gewasbescherming zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren. ‘Onze spuitmachine staat in principe altijd klaar. Het water dat we gebruiken voor de bespuitingen pompen we vanuit een bron in een groot voorraadvat. We zorgen altijd dat dit vat is gevuld, om het water de tijd te geven voldoende op te warmen. Daardoor kunnen we de tank snel vullen en direct rijden als onze weermodule dat aangeeft.’

Data landbouwkundig vertalen
‘Gewis zorgt voor een landbouwkundige vertaling van de perceelgerichte weergegevens die telers binnenkrijgen vanuit hun weerstations’, zegt productmanager Leon Spätjens van AgroVision. ‘Een goede interpretatie van de data zorgt ervoor dat ze niet alleen minder vaak hoeven te spuiten of lagere doseringen kunnen toepassen, maar vooral ook dat ze mislukte bespuitingen voorkomen.’ Vantage Agrometius is naast leverancier van de GeoBas-weerstations vanaf dit jaar ook dealer van CropVision Gewis van AgroVision voor Nederland, België en Duitsland. Tevens is Gewis beschikbaar via taakkaart.nl, het platform van Vantage Agrometius voor precisielandbouw. Over deze samenwerking zegt Spätjens dat het voor gewastelers een voordeel is dat ze bij één partij een breder pakket van diensten kunnen afnemen.

Tekst: Gertjan van der Wal
Foto: Haijo Dodde