Landbouwminister Henk Staghouwer verleent geen tijdelijke vrijstelling voor de inzet van het middel Verimark bij de bestrijding van bladluizen in de paprikateelt. Het verzoek daartoe heeft hij afgewezen, meldt Glastuinbouw Nederland.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die Staghouwer bij dergelijke verzoeken adviseert, stelt dat er in dit geval geen sprake is van een noodsituatie die een vrijstelling rechtvaardigt.

De landelijke commissie paprika en de specialisten van Glastuinbouw Nederland noemen het besluit van de NVWA ‘onbegrijpelijk’. Volgens hen lijken alternatieve middelen op papier effectief, maar werken deze in de praktijk niet goed.

Paprikatelers teleurgesteld
Ook de paprikatelers van de landelijke commissie zijn teleurgesteld over het NVWA-besluit. Volgens de tuinders sluit die beslissing niet aan op de telerspraktijk. ‘Vrijstelling voor Verimark draagt bij aan een robuust en weerbaar ecosysteem naar de principes van geïntegreerde teelt, nagenoeg zonder residu en emissie.’

De paprikatelers balen er dan ook van dat de NVWA de milieuvoordelen niet lijkt te zien. Glastuinbouw Nederland laat weten hierop te blijven hameren in haar gesprekken met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Tekst: Job Hiddink
Foto: Han Reindsen