Het ministerie van LNV heeft een vrijstelling gegeven voor het biologische insecticide Tracer in kersen en druiven. Het middel krijgt die vrijstelling voor het lopende teeltseizoen, omdat er onvoldoende alternatieven zijn voor bestrijding van de suzuki-fruitvlieg.

De vrijstelling via het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat voor druiven in op 15 juli en vervalt op 31 oktober 2023. Voor kersen loopt de periode van de vrijstelling van Tracer van 1 mei tot 15 augustus 2023.

Tracer is een product van toelatingshouder Corteva dat erkend is door Skal en is te gebruiken voor de bestrijding van rupsen, trips en vliegen. Het middel heeft een reguliere toelating in aardbeien, bessen, bramen en frambozen. De vrijstelling in kersen en druiven is aangevraagd door de Nederlandse Fruittelers Organisatie.

De werkzame stof spinosad in Tracer wordt gemaakt door bodembacteriën van de soort Saccharopolyspora spinosa. Dat betekent niet dat het middel niet giftig is. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties WHO is het middel relatief ongevaarlijk voor mensen en zoogdieren. Het is wel gevaarlijk voor insecten, waaronder bijen. Het middel kan dodelijk zijn voor insecten als contactmiddel, maar vooral als het in de maag van insecten komt. Voor wormen en vissen en ander waterleven kan het ook giftig zijn.

 

Exoot

De suzuki-fruitvlieg (Drosophila suzukii) is een invasieve soort, die steeds vaker voorkomt in Europa en grote schade kan aanrichten in de fruitteelt, zo stellen Wageningse onderzoekers. Gewone fruitvliegjes leggen eieren in beschadigd, rot en overrijp fruit, maar de suzuki-fruitvlieg kan, dankzij een zaagvormige legboor, eitjes in nog rijpende en onbeschadigde vruchten leggen.

Met netten rond of compleet om de fruitopstand kan de teler enigszins voorkomen dat de suzuki-fruitvlieg in het gewas komt. De inzet van sluipwespen tegen de vliegen is evenals de ‘lokken en doden’ strategie in onderzoek. In aardbeien is enige praktijkervaring met het aanbieden van insectenvoeding met daarin een insecticide.