Onderzoeksbureau Vertify heeft een residuonderzoek van Pesticide Action Netwerk Nederland (PAN Nederland) in bloembollen herbeoordeeld. Daaruit blijkt dat de aangetroffen gehalten en gewasbeschermingsmiddelen op bloembollen wel veilig zijn voor insecten. Dit in tegenstelling tot de conclusies van PAN Nederland.

Op verzoek van Royal Anthos, de koepelorganisatie van bloembollenhandelaren, heeft Vertify de resultaten uit het onderzoeksrapport van PAN Nederland geanalyseerd. Daarnaast heeft Groen Agro Control bloembollen van de partijen uit het onderzoek van PAN Nederland die het heeft kunnen traceren, getoetst op residuen van gewasbeschermingsmiddelen.

Uit de herbeoordeling komt onder andere naar voren dat een natuurlijke stof in narcissen ten onrechte voor een niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddel is aangezien. Voor het onderzoek van PAN Nederland zijn zowel online als bij tuincentra 21 monsters van bloembollen gekocht en in een Duits laboratorium onderzocht op residuen. Volgens het rapport zijn hierin 22 verschillende residuen van gewasbeschermingsmiddelen gevonden.

Grens van 0,05 milligram
Volgens Vertify klopt dit aantal niet, omdat afbraakproducten van gewasbeschermingsmiddelen ook zijn meegerekend. Daarom gaat het nog om veertien aangetroffen middelen. Als daarbij de rapportagegrens van 0,05 milligram per kilo vers gewicht wordt aangehouden, die certificerende instanties en retailers gebruiken bij residuonderzoek, is het overgebleven aantal nog negen.

Volgens het rapport van PAN Nederland zijn vier niet-toegelaten middelen aangetroffen. PAN Nederland rekent Carbendazim mee, dat een afbraakproduct is van Thiophanate-methyl. Dat middel was ten tijde van de teelt toegelaten. Ook Methoxychloor komt in de analyses voor, maar dat heeft te maken met een natuurlijke stof in narcissen. Van de achttien monsters waar PAN Nederland het over niet-toegelaten middelen heeft, blijven er dan nog twee over. De aangetroffen gehalten daarvan zitten ver onder de grens van 0,05 milligram.

Voorzitter Henk Westerhof van Anthos betreurt het dat gangbare bloembollen ten onrechte in een kwaad daglicht zijn gesteld. ‘De titel van het rapport heeft het zelfs over een valstrik voor insecten. Gangbare bloembollen geven geen enkele reden tot zorgen voor insecten en kunnen prima worden geplant.’

Tekst: Joost van Winsen
Foto: Unsplash