De teelt van lelies en pioenrozen staat onterecht op de lijst met rustgewassen in het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn, vindt Urgenda. De duurzaamheidsorganisatie heeft daarover een brandbrief gestuurd naar de ministeries de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Infrastructuur en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Volgens Urgenda worden er bij teelt van lelies en pioenrozen te veel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Die middelen of residuen daarvan komen ook in het water terecht. Op de lijst met rustgewassen staan dit jaar voor het eerst de tweejarige teelten van lelies en pioenrozen. Het eerste jaar van deze teelt wordt er mogelijk minder bemest, waardoor er minder nitraat in het oppervlaktewater terechtkomt.

Volgens de duurzaamheidsorganisatie zijn lelies en pioenrozen de twee teelten in Nederland waar het allermeeste aan gewasbeschermingsmiddelen op wordt gespoten. De organisatie heeft het over een ‘bijna wekelijkse cocktail van pesticiden’ van in totaal tot wel 35 verschillende middelen. ‘Deze gewasbeschermingsmiddelen belanden ook in het oppervlaktewater en zijn dodelijk voor bodem- en waterleven.’

Urgenda pleit ervoor dat alle bloembollen van de rustgewassenlijst verdwijnen en dat er scherper wordt toegezien op het gewasbeschermingsmiddelenbeleid. De organisatie maakt zich vooral zorgen over de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op de lange termijn.