Voor teeltseizoen 2024 ziet de uitgangssituatie voor de beheersing van phytophthora er slecht uit, stelt onderzoeker Geert Kessel van Wageningen University & Research (WUR). ‘Als sector staan we met 3-0 achter. Er zijn veel sporen, er zitten nog veel aardappelknollen in de grond en bovendien is veel pootgoed latent geïnfecteerd.’

De WUR-onderzoeker krijgt bijval van gewasbeschermingsspecialist Mark Ermers van Cebeco Agro. Hij onderschrijft de adviezen vanuit de taskforce om in spuitschema’s middelen af te wisselen en te combineren met anders werkende middelen. ‘Dat is nodig om gewassen te beschermen tegen resistenties. Afgelopen jaar werden nog veel blokbespuitingen toegepast. Dat bleek een ongelukkige strategie, omdat een aantal fungiciden niet was opgewassen tegen de agressievere variant van phytophthora.’

Lees meer in Nieuwe Oogst