Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

Uitbreidingen, wijzigingen en renewals Ctgb eind december


17-01-2022

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden kwam in december niet met nieuwe toelatingen. De laatste vergadering van 2021 gebruikte het Ctgb voor uitbreidingen, wijzigingen en renewals (hernieuwde toelatingen).

Via de procedures voor kleine toepassingen en wederzijdse erkenning kunnen de schimmelbestrijdingsmiddelen Geoxe en Allstar in meer teelten ingezet worden. Allstar mag voortaan als knolbehandeling voor of tijdens het poten van de aardappelen gebruikt worden. Geoxe is toegelaten in divers (klein)fruit, bloembollen en knollen, sier- en houtige gewassen en in de zaadteelt en veredeling. Voor de precieze toelating kunnen telers de etiketten, de informatie van leveranciers en de internetpagina van het Ctgb raadplegen.

Bij de wijzigingen van de etiketten van december geldt dat toepassen van het onkruidmiddel Metafol Super in bieten meer mogelijkheden krijgt in lage doseringstoepassingen en dat Revystar XL voortaan ook in grondwaterbeschermingsgebieden toegelaten is.

Bij de renewals gaat het om onkruidbestrijdingsmiddelen. Roundup Evolution en Roundup+ krijgen nieuwe toelatingen met een aantal beperkingen voor gewassen en vooroogstbehandeling. Raadpleeg de toepassingsinformatie voor gebruik. Dat geldt voor veel toepassingen met glyfosaat, want het Ctgb heeft hier voor een reeks middelen aanpassingen doorgevoerd in de afgelopen maanden.

Onkruidmiddelen Basagran en Basagran SG krijgen beide een renewal. Voor Basagran geldt dat het in bieslook niet toegelaten is en voor digitalis ingetrokken.

Hoogheemraadschap controleert op lozingen van afvalwater Afzet gewasbeschermingsmiddelen stijgt in 2020 met 7 procent Nieuwe afspraken voor Wet gewasbescherming en biociden NFO doet verzoek voor gecombineerde emissiereductie windhaag Ctgb: middel tegen onkruid in graan VACATURE Productmanager Spuitlicentie.nl LTO adviseert akkerbouwers om emissie te voorkomen Meer gewasbeschermingsmiddelen verkocht in Duitsland in 2021 Europol neemt illegale gewasbeschermingsmiddelen in beslag Geen nieuwe toelatingen eind juli, wel uitbreidingen en ingetrokken middelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief