Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) gaf in de vergadering van eind juni groen licht voor drie onkruidmiddelen en een fungicide. Daarnaast kwam het Ctgb met uitbreidingen voor kleine teelten.

Onkruidbestrijdingsmiddel Brixton kreeg als na opkomst behandeling een toelating voor suikerbieten, winterkoolzaad en zonnebloem. Het onkruidmiddel Xerton mag als na opkomst behandeling in wintertarwe. Herbicide Retinar mag, na een wederzijdse erkenning uit een Belgische toelating, ingezet worden in grasland en graszaadteelt. Een andere nieuwe toelating betreft het schimmelbestrijdingsmiddel Bromuconazole 30EC. Dat mogen telers van zomer- en wintertarwe inzetten, behalve in grondwaterbeschermingsgebieden.

Uitbreidingen

Voor de kleine teelten komt het Ctgb met een serie uitbreidingen. Schimmelmiddel Ortiva kreeg een uitbreiding voor de bedekte teelt van radijs. Herbicide Bonalan mag in de kleine teelten lupine en veldboon (groenbemesters), in Russische paardenbloem en de onbedekte teelt van dahlia’s en vaste planten.

Groeiregulator Regalis Plus breidde uit met de onbedekte teelt van aardbeien. Integral Pro mag als zaadbehandeling gebruikt worden in vlas. Dit middel op basis van een Bacillus-stam verhoogt de zelfverdediging van de plant tegen schimmels en insecten.

Schimmelmiddel Dagonis kreeg een uitbreiding in een lange reeks kleine toepassingen. Lees daarvoor de publicatie van het Ctgb of raadpleeg etiketinformatie. De uitbreidingen betreffen siergewasse, boomteelt, vaste planten en bloemzaden.

Een etiketwijziging geldt voor fungicide Questar. Daarvoor vervalt een restrictie over in water levende organismen en de teeltvrije zone. Twee herbiciden werden ingetrokken. Het betreft Herbi Press Pro en Weed Press Pro op basis van de werkzame stof nonaanzuur.