Na de meivergadering maakt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden bekend dat schimmelmiddel Valcure voor de kastuinbouw beschikbaar komt en onkruidmiddel Vexamitron voor de bietenteelt. Opvallende intrekkingen zijn die voor Vydate 10G en Sonata.

Valcure is een middel op basis van een Bacillus-stam. Het kreeg een toelating in de bedekte teelten van vruchtgroenten uit de families van de Cucurbitaceae (komkommerachtigen) en de Solanaceae (tomaat, aubergine).

Het middel Ethylene Buster kreeg een herregistratie als groeiregulator onder strengere toepassingsvoorwaarden. Het middel voorkomt ethyleenschade in bloemisterijgewassen en tulpenbollen. Ethylene Buster mag in snijbloemen en potplanten slechts eenmalig gebruikt worden. Andere voorschriften betreffen de veiligheid voor en na toepassen.

Streep

Bij de middelen die van de lijst verdwijnen was het vertrek van Vydate 10G al verwacht. Toelatingshouder Corteva gaf dit al eerder aan. Vydate 10G verdwijnt per eind oktober compleet. Het middel wordt gebruikt tegen aaltjes en emelten en heeft een bijwerking op ritnaalden (foto). Voor fungicide Sonata op basis van een Bacillus pumilus stam vervalt de toelating ook. Het middel wordt geleverd tot eind februari 2024 en heeft een opgebruiktermijn tot een jaar daarna.

Andere middelen waar een streep door gaan zijn fungicide Lieto (opgebruiktermijn tot december 2024) en VSM Abamec 18 EC. Voor dit middel tegen insecten en mijten zijn de aflever- en opgebruiktermijn 1 augustus 2023.