Het Ctgb heeft twee schimmelbestrijdingsmiddelen en twee onkruidbestrijdingsmiddelen toegelaten. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden maakte (na de vergadering van eind maart) deze toelatingen, uitbreidingen (in met name kleine teelten), hernieuwde toelatingen en intrekkingen bekend.

Onkruidmiddel Novitron Dam Tec kreeg een toelating als vooropkomsttoepassing in aardappelen, enkele peulvruchten en wortelen. Onkruidmiddel Botiga kreeg een toelating in maïs na opkomst. Schimmelmiddel Protendo 300 EC mag in granen en koolzaad gebruikt worden. Voor de graszodenteelt kwam Harmonix Turf Defense op basis van een Bacillus-stam beschikbaar.

Bij de uitbreidingen zit het insecticide BotaniGard vloeibaar op basis van een Beauveria-stam. Het kan in een reeks van peulvruchten, oliezaden, vezelgewassen, groenten, fruit, paddenstoelen, bollen, bomen en vaste planten gebruikt worden. Bij alle middelen geldt dat de internetpagina van het Ctgb gewassen en toepassingsvoorwaarden nauwkeurig omschrijft.

Schimmelmiddel Maxim 100 FS kreeg een uitbreiding als plantgoedbehandeling in aardappelpootgoed. Vacciplant kreeg een uitbreiding in hard- en zachtfruit, diverse groenten en kruiden, bloemen, bomen, vaste planten en de veredeling van akkerbouwgewassen. Dit is een elicitor, een stof die gebruikt wordt om de weerstand van planten te verhogen tegen ziekteverwekkers.

Groeiregulator Fysium kreeg een toelating als ruimtebehandeling voor peren. Voor appels kreeg ditzelfde middel een herregistratie. Insecticide Eradicoat Max werd uitgebreid voor aardappelen, peulvruchten, olie- en vezelgewassen en een reeks groenten, kruiden, fruit, boomgewassen, vaste planten en bloemzaden.

Bij de renewals (herregistratie) zit herbicide Panic Forte op basis van glyfosaat. Net als bij andere herregistraties van middelen op basis van glyfosaat geeft het Ctgb een reeks van voorschriften en beperkingen mee aan Panic Forte. Het Ctgb trok ook enkele middelen op basis van glyfosaat in (Resolva Ultra en Roundup Fast). Ook de toevoegingsmiddelen Spoiler en Torpedo zijn ingetrokken. De insecticide Koromite en het fungicide Danso Flow zijn ingetrokken.