Het Ctgb heeft voor de graan- en aardappelteelt en  voor diverse kleinere teelten middelen toegelaten en uitgebreid. Op de vergadering van eind september liet het college vijf nieuwe middelen toe en kwam met uitbreidingen, verlengingen en hernieuwde toelatingen.

Onkruidmiddel Sirionova kreeg een toelating in granen. Schimmelmiddel Greteg kreeg een toelating in tarwe, rogge, triticale en spelt. Schimmelmiddel Flim mag als pootgoedbehandeling in aardappelen toegepast worden. Frequent, een onkruidbestrijdingsmiddel, kreeg een toelating in koolzaad voor de bestrijding van gras- en opslag van graanachtigen en om een stuifdek dood te spuiten.

Slakkenmiddel Sluggo PRO is toegelaten in een breed pakket akkerbouwgewassen, fruit, groenten, kruiden en siergewassen. Voor de exacte omschrijving van nieuwe toepassingen is het verstandig de etiketten van de middelen te raadplegen, na te vragen bij adviseurs en verkopende partijen of de internetpagina van het Ctgb te raadplegen.

 

Uitbreidingen in kleine teelten

De uitbreidingen die het College voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en biociden bekend maakte betreffen vooral kleine toepassingen. Herbicide Primus kreeg uitbreidingen in een reeks open en bedekte teelten waaronder bomen, vaste planten, siergewassen, zaden en veredeling.

Fungicide Infinito is uitgebreid voor de onbedekte teelten van plantuien en zilveruitjes. Insectenmiddel ProFume kreeg een toelating voor het begassen van hoogrisicogoederen met de bestemmingen Australië en Nieuw-Zeeland, twee kritische exportbestemmingen. Serenade werd uitgebreid voor plantuien, zilveruitjes en picklers. Schimmelmiddel Romeo kreeg uitbreidingen in diverse tuinbouwmatige (bedekte teelten). Het middel mag gebruikt worden in paprika, radijs, potplanten en snijbloemen.

Er waren hernieuwde toelatingen voor de onkruidmiddelen Alena en Othello. Deze, in werkzame stof overeenkomende middelen, zijn bedoeld voor wintertarwe, triticale, spelt en (Othello tevens) voor winterrogge.

Lees alle details over toelatingen op de internetpagina van het Ctgb.