Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

Tijdelijke vrijstelling Verimark in paprikateelt


11-04-2022

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor de toepassing van het insecticide Verimark in de teelt van paprika’s. Telers kunnen dit gewasbeschermingsmiddel dit voorjaar gebruiken voor de bestrijding van Californische trips in hun kassen.

Verimark werd eerder dit jaar al tijdelijk toegelaten in de bedekte teelt van tomaten voor de bestrijding van tabakswittevlieg. Beide vrijstellingen zijn mede tot stand gekomen dankzij Glastuinbouw Nederland.

‘Het snel beschikbaar krijgen van Verimark is belangrijk voor ons’, stelt Wouter Overgaag, paprikateler in het Zuid-Hollandse De Lier en lid van het ondernemersnetwerk plantgezondheid van Glastuinbouw Nederland.

Teeltbedreigend probleem
De vrijstelling is afgegeven, omdat Californische trips in de periode van week 10 tot week 20 een teeltbedreigend probleem is voor de bedekte teelt van paprika. ‘Op dit moment zijn er onvoldoende mogelijkheden om in die fase van de teelt het gewas afdoende te beschermen’, zegt Overgaag.

Volgens de paprikatelers draagt het aangevraagde middel met de werkzame stof cyantraniliprole bij aan de instandhouding van geïntegreerde gewasbescherming. Ook is een goede beheersing van trips in de vroege teeltfase belangrijk voor het beheersen van tomatenbronsvlekkenvirus in paprika.

Verimark is uitsluitend toegelaten voor een behandeling via het druppelsysteem. De tijdelijke toelating vervalt op 15 mei. Het insecticide mag alleen worden gebruikt op bedrijven met bedekte paprikateelt op substraat die officieel erkend zijn als nullozers.

Tekst: Haijo Dodde
Foto: Han Reindsen

Herkomst verboden middelen in oppervlaktewater onduidelijk Ctgb: toelating groeiregulator graan en uitbreiding drie middelen WUR: uientelers hebben voldoende alternatieven voor Vydate PAN: landen te ruimhartig met derogaties voor verboden middelen NVWA: 3 procent levensmiddelen bevat te veel residuen Ctgb: twee groeiregulatoren erbij en acht uitbreidingen Middelencombinatie geeft geen risico voor volksgezondheid Zoektocht naar de beste uienteler Innovatie geremd door trage beoordeling gewasbeschermingsmiddelen Land- en tuinbouw kan over meer desinfectiemiddelen beschikken

Meld u aan voor onze nieuwsbrief