Het nakomen van gebruiksvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden is vorig jaar flink verbeterd. Dat constateert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het nalevingspercentage op agrarische bedrijven in grondwaterbeschermingsgebieden steeg van 41 procent in 2017 naar 78 procent in 2020. Wel gebruikte nog 22 procent van de bedrijven niet-toegestane middelen, blijkt uit de resultaten van het NVWA-toezicht in 2020. ‘Een mooie stap in de juiste richting’, vindt NVWA-inspecteur Ronald van Lubek. Volgens hem streeft de NVWA uiteindelijk naar 95 procent naleving van de gebruiksregels voor gewasbeschermingsmiddelen.

De NVWA ziet streng toe op naleving van de toepassingsvoorwaarden van gewasbeschermingsmiddelen in gebieden die worden gebruikt voor de winning van grondwater voor de drinkwatervoorziening. Na eerdere inspecties bij telers in 2017 zijn in 2020 opnieuw gerichte inspecties uitgevoerd. Hierover werden 2.100 telers met percelen in grondwaterbeschermingsgebieden vooraf geïnformeerd.

161 telers
Bij 36 van de 161 uiteindelijk in 2020 geïnspecteerde telers is vastgesteld dat er gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt die niet zijn toegestaan in de betreffende grondwaterbeschermingsgebieden. De overige 125 bedrijven gebruikten alleen toegestane middelen en dat betekent een naleving van 78 procent. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2017.

De oorzaken van het niet-naleven van de regels zoekt de NVWA vooral in de informatievoorziening. Soms is bij een overtreding sprake van onbekendheid over de ligging van een perceel in het grondwaterbeschermingsgebied of miscommunicatie met een loonwerker dan wel verhuurder of het niet goed lezen van etiketten van de middelen. Omgekeerd blijkt ook dat telers die wel goed op de hoogte zijn, ook de regels beter naleven, constateert de NVWA.

Databank
Om de naleving op het gewenste niveau van ten minste 95 procent te krijgen, onderneemt de NVWA samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit diverse initiatieven. Zo wordt gewerkt aan het opnemen van een kaart met grondwaterbeschermingsgebieden in het perceelsregister van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ook het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden is van plan om de databank voor toelatingen beter doorzoekbaar te maken op eventuele beperkingen vanwege de winning van grondwater.