Hovenier Bart van Gurp, eigenaar van BVG Tuinen in het Brabantse Prinsenbeek, verlengde al twee keer zijn spuitlicentie via Spuitlicentie.nl. Hij is er heel tevreden over: ‘Het is een ideale manier.’

De jonge ondernemer (29) heeft een bedrijf voor aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen. Ondanks zijn volle agenda maakt hij toch even tijd vrij voor Spuitlicentie.nl. Van Gurp heeft uiteenlopende opdrachtgevers, vooral particulieren en bedrijven, maar ook verenigingen van eigenaren van appartementen en sportparken.

Aanleg vormt de hoofdmoot van zijn activiteiten. Ook vraagt onderhoud veel werk van hem. Van Gurp constateert dat veel mensen het druk hebben met werk en andere activiteiten, maar dat ze wel graag een mooie tuin willen die weinig werk vraagt. Hij neemt hen dat werk graag uit handen.
De Brabantse hovenier verzorgt niet alleen het groen, maar ook alles wat daarbij komt, zoals overkappingen en terrassen. Bovendien rooit hij zo nodig bomen in tuinen.

Pleksgewijze bespuiting
Onkruidbestrijding is een belangrijk deel van het onderhoud van het groen. Hij probeert grond en bestratingen zo veel mogelijk mechanisch onkruidvrij te maken en te houden. Daarvoor worden schoffels of een bosmaaier gebruikt. Voor wat grotere oppervlakten met bestrating gebruikt hij een kleine shovel die met harde borstels het onkruid weghaalt.

Van Gurp probeert op deze manier zo weinig mogelijk chemische onkruidbestrijding toe te passen. Maar soms is mechanische onkruidbestrijding omslachtig of duur. ‘Soms is chemisch echt nodig’, aldus Van Gurp. Als voorbeeld noemt hij onkruid in gazons. In dat geval wordt er pleksgewijs een contactherbicide zoals MCPA gespoten. Als het kan, spuit hij alleen pleksgewijs.

Cursus kost weinig tijd
Voor die bespuitingen heeft Van Gurp een spuitlicentie nodig. Via Google vond hij Spuitlicentie.nl om zijn licentie te verlengen. Hij verlengde inmiddels al voor de tweede keer zijn licentie via Spuitlicentie.nl. Dat bevalt hem prima. De hovenier noemt daarvoor twee redenen. Ten eerste dat de online cursus minder tijd vraagt. ‘Ik ben best wel druk met mijn werk’, legt hij uit. ‘Ik doe bijna alles zelf, met een medewerker en wat inleners. Vaak ben ik van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat bezig. Bijeenkomsten om de spuitlicentie te verlengen kosten veel tijd. Die heb ik meestal niet.’

Als tweede reden noemt Van Gurp dat hij via Spuitlicentie.nl op elk moment dat hem past een stuk van de cursus kan doen. ‘Het is makkelijk dat je dat gewoon thuis kunt doen als je even tijd hebt’, legt hij uit.

Als tip geeft Van Gurp dat je er wel goed op moet letten dat je het volgen van de cursus niet vooruit schuift. Mocht de licentie wel bijna verlopen, dan biedt Spuitlicentie.nl uitkomst: ‘Als het echt nodig is, kun je er zelf tijd voor blokken op het moment dat jou dat het beste uitkomt. Het is een voordeel dat je het helemaal zelf kunt plannen.’

Bestel nu uw cursus