De Gewasbeschermingsgids van Delphy geeft een direct overzicht van beschikbare middelen. Naast de toelatingen per teelt, vindt de teler informatie over wet- en regelgeving, spuittechniek, restricties en driftbeperking en hulpstoffen. Een app geeft gebruikers actuele extra informatie.

‘Het belangrijkste voordeel van de Gewasbeschermingsgids is dat je alle informatie gecombineerd bij elkaar vindt’, zegt gewasbeschermingsexpert Jan Salomons van Delphy. ‘Je zoekt het overzicht per gewas op en op die pagina’s krijg je advies over het bestrijden van onkruiden, ziekten en plagen. In de editie Akkerbouw en Veehouderij zie je bijvoorbeeld in tabellen de herbiciden en de gevoeligheidsscores ervoor. Je krijgt een advies om het probleem doeltreffend en economisch aantrekkelijk aan te pakken.’

Bij de grote gewassen geeft de gids alle toelatingen van middelen en de bijbehorende restricties, bijvoorbeeld als het gaat om grondwaterbeschermingsgebieden of driftklassen. Salomons noemt verder de prijsinformatie per middel. ‘Die is zo recent mogelijk. Per productnaam krijg je een gemiddelde prijs van het laatste groeiseizoen. Bij de gewasadviezen staat of toevoegmiddelen handig zijn. De verwijzing naar de tabel voor uitvloeiers, hechters en olie staat erbij.’

Sectoredities
De Gewasbeschermingsgids van Delphy kent vier edities: ‘Akkerbouw en Veehouderij’, ‘Vollegrondsgroenten’, ‘Aardbeien en Fruit’ en ‘Boomkwekerij en Vaste planten’. Salomons: ‘In de editie Akkerbouw en Veehouderij staan alle grote akkerbouwgewassen, de groenten die akkerbouwmatig geteeld worden (o.a. peen, witlofpennen, peulvruchten en knolselderij). Qua veehouderij betreft het maïs en grasland’.

Gedurende het jaar kunnen er middelen afvallen, bijkomen en veranderingen op de etiketten komen. Er is ook een bijbehorende app voor de edities Akkerbouw en Veehouderij, Boomkwekerij en Vaste planten en die voor Aardbeien en Fruit. ‘Iedereen die een handleiding koopt voor een jaar, kan daarbij een code voor de app nemen. In bijvoorbeeld de app GWB Gids Akkerbouw vind je ondersteunende informatie en een doppenmodule. Daarin kan je selecteren welke doppen je op de veldspuit hebt en bij een extra drifteis zegt de app welke geschikt zijn voor het middel. De afgiftetabel geeft informatie over de benodigde druk, de rijsnelheid en het druppelspectrum. De app-gebruikers blijken veel te doen met deze doppenmodule.’

De Gewasbeschermingsgidsen zijn handig voor telers, loonwerkers, adviseurs en scholen. ‘Die scholen kunnen hem gebruiken bij lessen over techniek, resistentiemanagement en wet- en regelgeving.’ De gids is te bestellen op de internetpagina van Delphy. Dat kan door een enkele gids te bestellen of een abonnement aan te gaan voor meer jaren. Een abonnement voorkomt dat je de nieuwe editie vergeet te bestellen en het is voordeliger. Bent u lid van LTO? Dan krijgt u extra korting als u een abonnement afsluit via LTO Ledenvoordeel.