Op verzoek van Brancheorganisatie Akkerbouw (BO Akkerbouw) heeft demissionair landbouwminister Carola Schouten het programma ‘Onderzoek en innovatie’ en de bijbehorende regelingen voor akkerbouwers opnieuw verbindend verklaard. Het programma wordt verlengd tot en met 2027.

BO Akkerbouw voert het programma uit op verzoek van haar leden LTO Nederland, Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). De verbindendverklaring betekent dat alle akkerbouwers, ongeacht of ze lid zijn van deze organisaties, meebetalen aan het onderzoek.

‘We voeren het onderzoeksprogramma uit voor en met akkerbouwers. De resultaten komen voor alle akkerbouwers beschikbaar’, zegt directeur André Hoogendijk van BO Akkerbouw. ‘Door de verbindendverklaring worden de kosten eerlijk verdeeld. In de afgelopen periode is het ons gelukt om voor elke ingelegde euro voor 4 euro aan onderzoek te laten uitvoeren. Ook in de komende periode gaan we eraan werken om zoveel mogelijk resultaat te halen uit elke euro die akkerbouwers inleggen.’

Meer dan zestig onderzoeken
In het onderzoeksprogramma lopen meer dan zestig onderzoeken met een totale waarde van bijna 50 miljoen euro. Het gaat onder meer om onderzoeken op het gebied van bodembeheer, klimaatadaptatie en gewasbescherming.

BO Akkerbouw is het centrale platform en kenniscentrum voor de Nederlandse akkerbouwketens. De organisatie zorgt voor één krachtig geluid van de Nederlandse akkerbouw, draagt de ambities van de sector uit en komt met oplossingen voor collectieve vraagstukken. De leden van BO Akkerbouw zijn Agrifirm, Avebe, Cosun, CZAV, Het Comité van Graanhandelaren, LTO Nederland, NAJK, NAO, NAV, Plantum, Van Iperen en Vavi.