Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

Schimmelmiddel voor de fruitteelt en uitbreidingen in akker- en tuinbouw


06-12-2021

Telers van appels, peren en kersen beschikken sinds eind november over het schimmelbestrijdingsmiddel Syllit 544 SC. Syllit Flow 400 SC kreeg een uitbreiding in deze teelten en andere uitbreidingen betroffen drie onkruidmiddelen in kleine teelten.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden kwam eind november met drie onkruidmiddelen, die voor kleine toepassingen een uitbreiding verwierven. Bettix SC kreeg dat voor bloemzaden, bloemisterijgewassen en vaste planten. Corzal SE kreeg via deze regeling uitbreidingen voor Russische paardenbloem, knolraap, koolraap, knolselderij, mierikswortel, boomkwekerijgewassen en vaste planten. Onkruidmiddel Starane Top kreeg uitbreidingen voor prei en bieslook.

Een wijziging is doorgevoerd voor schimmelmiddel Balaya. Voor dit middel verdwijnt de restrictie voor grondwaterbeschermingsgebieden.

Hernieuwde toelating met beperkingen

Voor Roundup Max geeft het Ctgb een renewal af. Daarin gaat een streep door een aantal toepassingsmogelijkheden, met name op verhardingen, in akkerranden en kort voor de oogst van zetmeel- en consumptieaardappelen en om het loof van narcissen te laten afsterven. De herbicide kan nog wel pleksgewijs in diverse teelten, volvelds in akkerbouwgewassen, voedergrasland, uien, asperge, bollen en kerstbomen. Het middel mag gebruikt worden voor doodspuiten van onkruid op tijdelijk onbeteeld terrein en van dekvruchten in de bollenteelt, de behandeling van groenbemesters, strokenbehandeling in groot fruit en stobbenbehandeling in fruit en sierteelt.

Alle details van de toelatingen zijn te vinden op de internetpagina van het Ctgb.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen daalt met 11 procent Uitbreidingen, wijzigingen en renewals Ctgb eind december AgruniekRijnvallei ziet omzet in 2021 stijgen CBS meldt flinke daling gewasbeschermingsmiddelen in 2020 Camera beoordeelt noodzaak inzet biologische gewasbescherming Gebruiksvoorschriften en aanbevelingen nu ook digitaal beschikbaar Schimmelmiddel voor de fruitteelt en uitbreidingen in akker- en tuinbouw Glastuinbouw Nederland: ‘Waterkwaliteit bij glas is verbeterd’ LTO en Nefyto vinden risicobeoordeling middelen belangrijk Ctgb: toelating Nemasol en Monam is terecht

Meld u aan voor onze nieuwsbrief