Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

Schimmelmiddel voor de fruitteelt en uitbreidingen in akker- en tuinbouw


06-12-2021

Telers van appels, peren en kersen beschikken sinds eind november over het schimmelbestrijdingsmiddel Syllit 544 SC. Syllit Flow 400 SC kreeg een uitbreiding in deze teelten en andere uitbreidingen betroffen drie onkruidmiddelen in kleine teelten.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden kwam eind november met drie onkruidmiddelen, die voor kleine toepassingen een uitbreiding verwierven. Bettix SC kreeg dat voor bloemzaden, bloemisterijgewassen en vaste planten. Corzal SE kreeg via deze regeling uitbreidingen voor Russische paardenbloem, knolraap, koolraap, knolselderij, mierikswortel, boomkwekerijgewassen en vaste planten. Onkruidmiddel Starane Top kreeg uitbreidingen voor prei en bieslook.

Een wijziging is doorgevoerd voor schimmelmiddel Balaya. Voor dit middel verdwijnt de restrictie voor grondwaterbeschermingsgebieden.

Hernieuwde toelating met beperkingen

Voor Roundup Max geeft het Ctgb een renewal af. Daarin gaat een streep door een aantal toepassingsmogelijkheden, met name op verhardingen, in akkerranden en kort voor de oogst van zetmeel- en consumptieaardappelen en om het loof van narcissen te laten afsterven. De herbicide kan nog wel pleksgewijs in diverse teelten, volvelds in akkerbouwgewassen, voedergrasland, uien, asperge, bollen en kerstbomen. Het middel mag gebruikt worden voor doodspuiten van onkruid op tijdelijk onbeteeld terrein en van dekvruchten in de bollenteelt, de behandeling van groenbemesters, strokenbehandeling in groot fruit en stobbenbehandeling in fruit en sierteelt.

Alle details van de toelatingen zijn te vinden op de internetpagina van het Ctgb.

WUR: uientelers hebben voldoende alternatieven voor Vydate PAN: landen te ruimhartig met derogaties voor verboden middelen NVWA: 3 procent levensmiddelen bevat te veel residuen Ctgb: twee groeiregulatoren erbij en acht uitbreidingen Middelencombinatie geeft geen risico voor volksgezondheid Zoektocht naar de beste uienteler Innovatie geremd door trage beoordeling gewasbeschermingsmiddelen Land- en tuinbouw kan over meer desinfectiemiddelen beschikken Zes nieuwe middelen en twee uitbreidingen Hectare aardappelen telen kost al meer dan 10.000 euro

Meld u aan voor onze nieuwsbrief