De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) komt met een subsidieregeling voor boeren of loonwerkers die werken aan preventieve en niet-chemische maatregelen om de geïntegreerde gewasbescherming op hun bedrijf te verbeteren. Zij kunnen in september subsidie aanvragen voor een deel van de kosten.

De subsidieregeling bestaat uit twee onderdelen. Bij het ene onderdeel vraagt een ondernemer subsidie aan voor innovatieprojecten, bij het andere onderdeel voor investeringen in bedrijfsmiddelen, zoals machines om groenbemesters kapot te frezen en/of in te werken. Agrarisch ondernemers kunnen voor een van beide onderdelen subsidie aanvragen.

Doel van de subsidieregeling is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verder terug te dringen. De regeling moet meehelpen aan de ontwikkeling van preventieve en niet-chemische maatregelen tegen ziekten, plagen en onkruiden en vervolgens de inzet van deze maatregelen in de praktijk.

Volgorde van binnenkomst
Boeren en loonwerkers kunnen tussen 1 september en 30 september subsidie aanvragen. RVO verdeelt het beschikbare subsidiebudget op volgorde van binnenkomst. Daarbij geldt dus: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Ondernemers moeten voor een innovatieproject minimaal 10.000 euro subsidie aanvragen. Het maximale bedrag dat wordt toegekend, is 125.000 euro. Voor bepaalde investeringskosten is 50 procent subsidie beschikbaar. Bij sommige onderdelen verstrekt RVO geen subsidie. De subsidie geïntegreerde gewasbescherming is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030.