De bloembollensector in Nederland heeft nog steeds een gunfactor bij zowel het brede publiek als bij interne en externe stakeholders. Dat blijkt uit een uitgebreid reputatieonderzoek. Het advies aan de sector is wel om te blijven werken aan de overwegend positieve beeldvorming.

De consumentenenquête wijst uit dat tulpen en de export van bloembollen het beeld bepalen van de sector. Verder ligt de eerste associatie voor wat betreft de beroepsgroepen in de sector bij de kwekers en vervolgens bij de handelaren. De onderzoekers zeggen dat 60 tot 70 procent van de ondervraagden positieve gevoelens bij de sector heeft en bloembollen als goed beoordelen voor het welzijn van mensen. Ze waarderen ook de handelsgeest van de kwekers en het respect daarvoor in het buitenland.

Lees meer in Nieuwe Oogst