De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Glastuinbouw Nederland zijn een proef begonnen in de gerberateelt. Doel is de naleving bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de deze teelt te verbeteren.

De sector wil de gerberateelt verder verduurzamen met als belangrijke basis geïntegreerde gewasbescherming, ook wel Integrated Pest Management (IPM) genoemd. Onderzocht wordt of het stimuleren van IPM bijdraagt aan een duurzame teelt waardoor telers in staat zijn beter de wet- en regelgeving na te leven.

Een sterkere inzet van bestaande en nieuwe IPM-maatregelen om ziekten en plagen te voorkomen doet naar verwachting de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen afnemen. Dit levert minder overtredingen en een hogere naleving op. De NVWA ondersteunt de ambitie van gerberatelers en Glastuinbouw Nederland met stimulerend toezicht.

Om de verduurzaming in de gerberateelt te ondersteunen, heeft Glastuinbouw Nederland in samenwerking met telers, adviseurs, Wageningen University & Research en de overheid een hulpmiddel ontwikkeld: het ‘IPM-wheel’.

Toekomstvisie
De NVWA ondersteunt het initiatief waarbij individuele telers worden gestimuleerd om op basis van een goede IPM-analyse keuzes te maken voor hun bedrijf die leiden tot verduurzaming van de teelt en een betere naleving bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de toekomstvisie richting 2030 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Deelname van gerberatelers aan de proef is vrijwillig. Alleen bij de deelnemende bedrijven wordt het stimulerend toezicht ingezet. Overige telers vallen onder het reguliere toezicht. Een begeleidingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van Glastuinbouw Nederland, NVWA en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit volgt de voortgang van de proef.

Tekst: Job Hiddink