Nederlandse peentelers raken veel chemische gewasbeschermingsmiddelen kwijt voor de bestrijding van ziekten en plagen. De alternatieven zijn schaars. Daarom zoeken peentelers naar groene oplossingen. Dat bleek vorige week tijdens de Nationale Peen Manifestatie in Lelystad.

Het doel van het proevenplatform voor de Nationale Peen Manifestatie bij WUR-Open teelten in Lelystad is de peenteelt in Nederland naar een hoger plannen tillen, zegt medeorganisator Joost Litjens van zaadfirma Bejo. ‘Een belangrijk onderdeel is de zoektocht naar alternatieven voor middelen die verdwijnen. Wij kijken hier op het proevenplatform onder meer wat mogelijk is met robuustere rassen, groene middelen en bijvoorbeeld fertigatie.’

Gewasadviseur Mark Ermers van Bayer Crop Science adviseert peentelers aan de slag te gaan met geïntegreerde gewasbescherming. ‘We raken de komende jaren diverse middelen kwijt en zullen het moeten doen met biologische gewasbeschermingsmiddelen en plantversterkers of biostimulanten. Het is goed om je op tijd te verdiepen in wat de geïntegreerde mogelijkheden zijn.’

Meeldauw
Gewasbeschermingsfirma CAV Agrotheek heeft op het proevenplatform een demo aangelegd voor de vergelijking van een standaard ziektebestrijdingsschema met naast onbehandeld een geïntegreerd schema en een volledig biologisch schema. Volgens teeltadviseur Marco van Soesbergen is in het onbehandelde deel van deze demo behoorlijk wat meeldauw in het loof is vinden.

In geïntegreerde object is een aantal chemische middelen vervangen door plantversterkers, legt Van Soesbergen uit. In het groene schema zijn enkele plantenextracten van toeleverancier Pireco toegepast. ‘De zoektocht naar groenere oplossingen moet in een moordtempo als we kijken naar het huidige middelenbeleid’, stelt de adviseur. ‘Op basis van de bladaantastingen hier in de groene objecten zijn we niet ontevreden. Het is nu nog afwachten hoe de geoogste peen zich houdt in de bewaarproef die nog volgt.’

Correctiebespuitingen
Hoe kunnen we een gezond gewas telen en een rendabele oogst binnenhalen? Dat is ook de uitdaging van Profytodsd in een demoproef die wat betreft opzet sterk vergelijkbaar is met die van CAV Agrotheek. ‘Met minder chemische middelen hebben we ook minder mogelijkheden om in de teelt correctiebespuitingen uit te voeren. Het betekent dat we preventief meer moeten doen en dat begint volgens ons met een gezonde bodem’, verklaart teeltadviseur Tjalling Nutma.

Profytodsd experimenteert op het proevenplatform onder meer met de bacteriepreparaten Free N en Blue N voor het vastleggen van stikstof uit de lucht in de plant. Dit moet een bijdrage leveren aan een optimale aanvoer van mineralen. ‘Van onze objecten gaan we de opbrengsten vergelijken en een kwaliteitsbepaling doen. De uitdaging is een betaalbare en effectieve ziektebestrijding met minimale milieubelasting’, zegt Nutma.

In jarenlang demo-onderzoek heeft Agrifirm verschillende bestrijdingsschema’s in peen beoordeeld op bladgezondheid en bewaarresultaat. In de loop van de jaren zijn aan de schema’s steeds meer groene middelen toegevoegd. Hendrik Eerkens zegt over de resultaten dat ook in de bewaring bepaalde schema’s met beperkte chemie naar behoren scoren. ‘We zijn aardig op weg om de chemie terug te dringen in de peenteelt’, concludeert hij.

Tekst: Haijo Dodde
Foto: Haijo Dodde