Onze websites maken gebruik van cookies
Hiermee vergroten we de functionaliteit van onze websites en zijn we in staat onze websites doorlopend te verbeteren.Lees meer...

Menu

Opgebruiktermijn voor stapelmiddelen stopt op 6 oktober


25-04-2022

Aan de opgebruiktermijn van gewasbeschermingsmiddelen met voorschriften voor gestapeld gebruik komt op 6 oktober een einde. Dat laat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) weten.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft het stapelen van vier werkzame stoffen beperkt vanwege ongewenste milieueffecten. Het gaat om abamectine, delthamethrin, esfenvaleraat en chlorantraniliprole.

De opgebruiktermijn van deze middelen met voorschriften voor gestapeld gebruik eindigt op 6 oktober. Dat betekent niet dat de werkzame stoffen vanaf dat moment verboden zijn, maar wel dat er nieuwe gebruiksvoorschriften gaan gelden. Die moeten bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en mogelijk verdere beperkingen van toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen voorkomen.

Integrated Pest Management
De voorschriften hebben mogelijk consequenties voor de gewasbeschermingspraktijk. Daarbij is een verdere inzet op Integrated Pest Management of geïntegreerde gewasbescherming nodig. De NVWA gaat in 2023 toezicht houden op de nieuwe gebruiksvoorschriften.

Vorig jaar juli stemde het Ctgb in met restricties tegen gestapeld gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met de vier genoemde stoffen. Stapelen betekent dat op een perceel eerst een middel wordt gebruikt tot het maximale aantal toepassingen is bereikt en daarna nog een ander middel met dezelfde werkzame stof voor dezelfde toepassing. Deze hogere toepassingsfrequentie en dosering worden niet beoordeeld bij de toelating van het individuele middel.

Uit onderzoek van Wageningen University & Research blijkt dat dit ongewenste milieueffecten kan hebben, vooral voor oppervlaktewater en daarin aanwezige dieren.

Tekst: Job Hiddink
Foto: Han Reindsen

Herkomst verboden middelen in oppervlaktewater onduidelijk Ctgb: toelating groeiregulator graan en uitbreiding drie middelen WUR: uientelers hebben voldoende alternatieven voor Vydate PAN: landen te ruimhartig met derogaties voor verboden middelen NVWA: 3 procent levensmiddelen bevat te veel residuen Ctgb: twee groeiregulatoren erbij en acht uitbreidingen Middelencombinatie geeft geen risico voor volksgezondheid Zoektocht naar de beste uienteler Innovatie geremd door trage beoordeling gewasbeschermingsmiddelen Land- en tuinbouw kan over meer desinfectiemiddelen beschikken

Meld u aan voor onze nieuwsbrief