Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) constateert dat er een stijgende lijn zit in de ontwikkeling van groene gewasbeschermingsmiddelen.

Van de 29 nieuwe stoffen die onlangs zijn beoordeeld, zijn er twintig groen. Het gaat om zeventien bacteriën en drie plantenextracten.

Het Ctgb rondde dit jaar al voor vijf nieuwe stoffen die als laagrisicostof kunnen worden goedgekeurd de beoordeling af. De positieve conceptbeoordeling van het Ctgb, het Draft Assessment Report, gaat voor commentaar naar andere beoordelingsautoriteiten in Europa. Indien nodig worden eventuele discussiepunten besproken met experts van alle Europese lidstaten.

Definitieve goedkeuring
Daarna schrijft de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid de conclusie over de stof en besluit de Europese Commissie over definitieve goedkeuring. Onder dit besluit valt ook de erkenning als laagrisicostof.

De stoffen vormen de basis voor het ontwikkelen van groene gewasbeschermingsmiddelen. Zowel het Nederlandse als het Europese beleid is gericht op verduurzaming. Doel daarvan is minder chemische stoffen in het milieu te brengen.

In de Europese gewasbeschermingsverordening is vastgesteld dat per stof één land de beoordeling doet en de andere Europese landen de gelegenheid krijgen om op de resultaten te reageren. Het in groene stoffen gespecialiseerde Green Team van het Ctgb krijgt relatief veel dossiers voor zulke stoffen.

Risico’s
Groene stoffen en middelen zijn niet per definitie zonder risico voor mens, dier of milieu, laat het Ctgb weten. Daarom moeten deze op hun veiligheid worden beoordeeld. Dat vraagt een andere aanpak dan bij chemische middelen.

Veel van de gebruikelijke risico’s, studieprotocollen en beoordelingsmethodes zijn hier niet van toepassing. Het Ctgb heeft in de Europese Unie daarom voorgesteld om micro-organismen niet individueel, maar geclusterd naar soort te beoordelen. Dit vanwege de beoordelingsefficiëntie.

Tekst: Job Hiddink
Foto: Han Reindsen